drotarl004Jaroslav Drotár „Presahy", 24. 8. – 13. 10. 2006
Výstavná sieň: Čadca
Kurátor: Zuzana Sýkorová

Jaroslav Drotár patrí k výrazným osobnostiam strednej generácie slovenských sochárov. Jeho voľná tvorba predstavuje veľmi osobitú a vyhranenú názorovú líniu. Narodil sa 27. 3. 1965 v Humennom.- V rokoch 1988 – 1994 študoval na VŠVU v Bratislave, odbor sochárstvo u prof. Juraja Meliša. V roku 1992 absolvoval študijný pobyt na Staatlichen Akademie der Bildender Künste v Karlsruhe u prof. Horsta Antesa. Venuje sa komornej i monumentálnej plastike a objektu, grafike, vitráži, realizáciám interiérov a drobnej architektúre.

cermakova00„Podoby maliarkinej duše" 7. 7. – 17. 8. 06
Výstavná sieň: Čadca
Kurátor: Zuzana Sýkorová

zimka00Ondrej Zimka „Majáles" 18. 5. – 30. 6. 2006
Výstavná sieň: Čadca
Kurátor: Zuzana Sýkorová

janik000Sample ImagePeter Janík – Šperk***** , 2. 2. – 31. 3. 06
Výstavná sieň: Čadca
Kurátor: Zuzana Sýkorová