1haloMestský dom
od 22. 3. do 13. 5. 2010
Kurátor výstavy: Zuzana Sýkorová a autor

Výstava sústreďuje výber 90 originálov kresieb, grafík a koláží - ilustrácií kníh pre deti i dospelých Ľuboslava Paľa (1968), predstaviteľa strednej generácii slovenských ilustrátorov. Po ukončení štúdia výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (1992) pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Oddelení grafiky a knižnej ilustrácie prof. Dušana Kállaya, kde od roku 2003 pôsobí ako asistent.

o433aMestský dom Čadca
od 21. 5. do 15. 7. 2010
kurátor: Zuzana Sýkorová a autor

Odvrátená tvár Zeme ponúka prierez autorovou sochárskou tvorbou obdobia uplynulého desaťročia a zároveň zachytáva pre mnohých prekvapujúce autorove maliarske začiatky datované rokom 2009.

sedlacik129. 1. – 18. 3. 2010
Mestský dom Čadca
Kurátorka: Ľudmila Kasaj Poláčková

Vo výstavných priestoroch Mestského domu Kysuckej galérie v Čadci sa prvý krát prezentuje dvojica mladých autorov /súrodencov/ - Rastislav Sedlačík (1980) a Mariana Sedlačíková (1984). Obaja sa venujú médiu závesného maľovaného obrazu.