sienMesto Krásno nad Kysucou, Žilinský samosprávny kraj, Kysucká galéria v Oščadnici Vás a Vašich priateľov pozývajú na výstavu: František Hübel

Výstava potrvá od 19.5.2011 do 19.5.2012
Kurátor: Mgr. Paulína Buchová, Mgr. Zuzana Sýkorová

Výstava je sprístupnená vo výstavných priestoroch. Domu kultúry v Krásne nad Kysucou.

František Hübel sa narodil v roku 1934 v Krásne nad Kysucou. Z ľudovej školy, ako sa vtedy volala základná škola odišiel študovať na Gymnázium do Žiliny. Na gymnáziu bol jeho vzorom akademický maliar a sochár Stanislav Bíroš. Po ukončení Gymnázia v Žiline pokračoval František Hübel v rokoch 1953 – 1959 v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v grafickom oddelení u prof. Vincenta Hložníka. Po ukončení štúdia začal od roku 1962 pracovať ako výtvarný redaktor vydavateľstva Mladé letá, neskôr v slobodnom povolaní umelca. Venoval sa grafike, ilustrácii maľbe i monumentálnej tvorbe. Zúčastňoval sa na výstavách tvorivej skupiny Život a na výstavách ilustrátorskej tvorby doma i v zahraničí. Za svoju progresívnu ilustrátorskú tvorbu získal viacero významných ocenení (1966, 1968, 1971 Ceny vydavateľstva Mladé letá, 1970 čestné uznanie Najkrajšia kniha roka, 1970 čestné uznanie IBA Lipsko). Zomrel 28. septembra 1978 v Bratislave.

Kolekcia vystavených diel F. Hübla vo výstavných priestoroch Domu kultúry v Krásne nad Kysucou je výberom zo zbierkového a dokumentačného fondu Kysuckej galérie. Prvá expozícia predstavuje iba čiastočný pohľad do ilustrátorskej tvorby vo výtvarne zaujímavých ilustráciách, napr. ku knihám; Volanie divočiny 1959, Šaty malej Dominiky ale tiež ranné obdobie voľnej kresliarskej tvorby Františka Hübla, inšpirovanej predovšetkým prostredím kysuckej dediny- Dedinský život 1970, Sediaca žena 1970, ktoré dôverne poznal z čias svojej mladosti. Jeho expresívny výtvarný prejav na prezentovaných dielach je ešte názorovo zakotvený v realizme, no postupne prechádza štylizáciou k abstraktnejším formám. Charakteristické prostredie kysuckého vidieka tých čias, akým bolo i Krásno nad Kysucou, jeho sociálne problémy (Pivári 1967, V krčme 1968) postavy na okraji spoločnosti (Žobrácka zábava, 1968), rovnako i architektonické a pracovné motívy (Muž s raždím, okolo 1970) sa stali trvalým inšpiračným zdrojom autorovej neskoršej voľnej tvorby, ktoré môžeme vidieť v perokresbách Dedinský plot I, 1970, Dedinský život, 1970, Kráčajúca bosá, 1970, ktoré podčiarkujú jedinečnosť autorskej kresby zhotovenej na ručnom papieri.

Zámerom tejto expozície je hlavne poukázať na dôležitú časť širokého a rôznorodého záberu výtvarného talentu Františka Hübla, v perokresbách, grafikách a ilustráciách. ktoré boli pre ďalšie smerovanie jeho výtvarného názoru kľúčové.