Na začiatku druhého tisícročia v galérii znovuožila myšlienka - nadviazať na tvorivé pobyty umelcov v parku oščadnického kaštieľa, ktoré tu v minulosti (presnejšie v osemdesiatych rokoch minulého storočia) prebiehali a prirodzeným spôsobom tak prispievali k oživeniu výtvarného života parku i samotnej Oščadnice. Inšpiratívne, meditatívne prostredie lesoparku s mnohými vzácnymi drevinami, ležiace v blízkosti močiara sa zdá byť predurčené na realizáciu sochárskych sympózií, javí sa ideálnym miestom symbiózy výtvarného umenia a prírody.

socharske sympoziumKysucká galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na vernisáž výstavy:

Fotografií z priebehu sochárskeho sympózia a slávnostné ukončenie medzinárodného sochárskeho sympózia za účasti sochárov: Jaroslava Gaňu, Jozefa Mundiera, Mareka Ryboňa, Katarzyny Fober, Katarzyny Szarek a Gregorza Majchrowskeho, v rámci projektu „Spoznajme sa umením"

sympozium1park

(zľava) Grzegorz Matusik (PL), Ivan Matoušek (ČR), Jozef Mundier (SR), Ondrej 4. (Zimka) (SR) (v popredí)

pavJozef Mundier, Páví kráľ Od 19. 6. do 23. 6. 2006 sa v parku oščadnického kaštieľa Kysuckej galérie konal 5. ročník medzinárodného sochárskeho sympózia, organizovaného Kysuckou galériou v Čadci, v roku 2006 koncipované v rámci dní Drôtománie pripravovaných mestom Čadca. Sympózium sa aj tento rok mohlo uskutočniť vďaka dlhodobej podpore starostu obce Oščadnica, mesta Čadce a Kysuckej kultúrnej nadácie.