V  tvorbe Miroslava Cipára sa prelínajú voľná maľba, kresba, kaligrafia, grafika, ale i sochárstvo a medailérstvo. Jeho aktivity siahali aj do oblasti reklamnej a plagátovej tvorby, animovaného filmu a scénografie. Do povedomia širokej verejnosti sa zapísal najmä ako vynikajúci ilustrátor, ocenený mnohými významnými oceneniami a tvorca značiek a logotypov.

Plagát ECHÁ tmavá modrá page 0001

Výstava Echá - Xénie Bergerovej, solitérnej osobnosti slovenskej maľby je autorkinou prvou v Kysuckej galérii, pozostáva z dvoch logicky sa dopĺňajúcich častí. Na prízemí je sústredený prierez doterajšej maliarskej tvorby, v podkroví kaštieľa na ňu voľne nadväzuje výber zo súčasnej tvorby.

Pozvánka ECHÁ tmavá modrá

Výstava Echá - Xénie Bergerovej, solitérnej osobnosti slovenskej maľby je autorkinou prvou v Kysuckej galérii, pozostáva z dvoch logicky sa dopĺňajúcich častí. Na prízemí je sústredený prierez doterajšej maliarskej tvorby, v podkroví kaštieľa na ňu voľne nadväzuje výber zo súčasnej tvorby.
Výber zachytáva obdobie od roku 2002, od vstupu Xénie Bergerovej na výtvarnú scénu, až po súčasnosť.