obrazKysucká galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na vernisáž výstavy: Ondrej Zimka - Slovník cudzích snov

vernisáž výstavy: 1. 6. 2012 o 17.00 hod. kašt. Oščadnica
Kurátor výstavy: Mgr. Paulína Buchová
Výstava potrvá do 31.júla 2012
Výstavu a realizáciu katalógu podporilo: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

2. poschodie výstavy „Slovník cudzích snov" je sprístupnené návštevníkom do: 14.8.2012

Ondrej Zimka sa narodil 29. novembra 1937 v Turzovke, Hlinenom. V rokoch 1958 až 1964 študoval v Bratislave na Vysokej škole výtvarných umení na oddelení všeobecnej maľby a úžitkovej grafiky (prof. P. Matejka, J. Chovan). Komornej maľbe, ilustrácii, animovanému filmu, grafickému dizajnu a kreslenému humoru sa začal intenzívnejšie venovať po ukončení štúdií. Hoci ostal pôsobiť v meste svojho vysokoškolského štúdia, rodné Kysuce ostali hlboko zakorenené v jeho mysli a stali sa tak inšpiračným impulzom a zdrojom jeho ďalšej tvorby. Ondrej Zimka síce žije a tvorí v Bratislave, opätovne sa však vracia do rodiska, ktoré je jeho nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie. O. Zimka nachádza okolo seba veľa tvorivých impulzov, živých spomienok, ktoré spontánne prenáša do svojich sugestívnych diel vyhraneným a špecifickým rukopisom. V osobito poňatom deji fantaskným spôsobom kombinuje rôznorodé prvky ľudského, zvieracieho a prírodného sveta, často v grotesknom nasadení, spolu s nápaditým humorom, typickým rysom jeho tvorby. Autorove diela odzrkadľujú bohatú fantáziu, jemnú iróniu, množstvo asociácií a diváka dráždia a provokujú k vytváraniu si vlastného emotívneho prístupu k obrazu. Tvorivá metóda O. Zimku sa odráža od jeho prístupu k životu, jej opodstatneným rozmerom je imaginácia umocnená silou autorovho básnického videnia sveta. Autor nachádza inšpiračné zdroje v celej šírke ľudskej civilizácie a kultúry, vo výtvarných predlohách, či v osobnostiach blízkych autorovi, často sú to však spomienky z minulosti, detstva.