smalt000Smalty umelcov z Medzinárodných sympózií

Frýdlantský umelecký smalt 2005 a 2006

Medzinárodné sympózium smaltu Vítkovice 2006

Výstavná sieň: Čadca

Umelecký smalt (email) patrí k prastarým umelecko-remeselným technikám, hľadajúci v 21. storočí svoje nové podoby a pozíciu v umení, pohybujúc sa bez obmedzujúcich hraníc od úžitkového umenia k voľnému, výtvarná disciplína na Slovensku takmer neznáma, v okolitých európskych krajinách v povedomí verejnosti i umelcov pomaly nachádzajúca svoje miesto.

bednar1087Petr Bednář „Smalty", 7. 9. – 31. 10. 2006
Kaštieľ Oščadnica
Kurátor: Zuzana Sýkorová

Smalt (alebo email) – prastará umelecko-remeselná technika, ktorá v 21. storočí hľadá svoje nové podoby, pohybujúc sa bez vymedzujúcich hraníc od úžitkového umenia k voľnému, je výtvarná disciplína na Slovensku pomerne neznáma, bez hlbšej tradície, ktorej sa programovo venuje doslova len niekoľko umelcov. Odlišná je situácia v susednom Česku, kde sa v priebehu minulých desaťročí vyprofilovalo niekoľko výrazných osobností, programovo nadväzujúcich na dlhoročnú domácu smaltérsku tradíciu - Petr Bednář (1946, Ostravice) je jednou z nich.

drotarl004Jaroslav Drotár „Presahy", 24. 8. – 13. 10. 2006
Výstavná sieň: Čadca
Kurátor: Zuzana Sýkorová

Jaroslav Drotár patrí k výrazným osobnostiam strednej generácie slovenských sochárov. Jeho voľná tvorba predstavuje veľmi osobitú a vyhranenú názorovú líniu. Narodil sa 27. 3. 1965 v Humennom.- V rokoch 1988 – 1994 študoval na VŠVU v Bratislave, odbor sochárstvo u prof. Juraja Meliša. V roku 1992 absolvoval študijný pobyt na Staatlichen Akademie der Bildender Künste v Karlsruhe u prof. Horsta Antesa. Venuje sa komornej i monumentálnej plastike a objektu, grafike, vitráži, realizáciám interiérov a drobnej architektúre.

cermakova00„Podoby maliarkinej duše" 7. 7. – 17. 8. 06
Výstavná sieň: Čadca
Kurátor: Zuzana Sýkorová

zimka00Ondrej Zimka „Majáles" 18. 5. – 30. 6. 2006
Výstavná sieň: Čadca
Kurátor: Zuzana Sýkorová

janik000Sample ImagePeter Janík – Šperk***** , 2. 2. – 31. 3. 06
Výstavná sieň: Čadca
Kurátor: Zuzana Sýkorová