Kysucká galéria v Oščadnici je galériou s regionálnou pôsobnosťou, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj.
Počas obdobia svojej existencie sa stala súčasťou siete 17 regionálnych galérií Slovenska a zaradila sa k už etablovaným kultúrnym inštitúciám v regióne Kysúc, kde je jedinou inštitúciou svojho typu, zameranou na prezentáciu profesionálneho výtvarného umenia. Jej poslaním je na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať a odborne spracovávať diela všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu jednotlivých historických období a súčasnosti, s prihliadnutím na územnú pôsobnosť v regióne Kysuce. Tie sprístupňovať verejnosti a využívať vo verejnom záujme. Vo svojom zbierkovom fonde spravuje viac ako 3000 zbierkových predmetov. Ročne pripraví okolo piatich výstavných projektov, okrem toho ponúka návštevníkom tri stále expozície.
Prostredie oščadnického lesoparku s kaštieľom je priestorom, kde sa stretáva história so súčasným umením. Budova kaštieľa, národná kultúrna pamiatka, je ojedinelou stavbou tohto druhu architektúry v prostredí Horných Kysúc.
Prvé expozície boli sprístupnené 27. 11. 1981 v kaštieli, ktorý je s priľahlým lesoparkom evidovaný ako národná kultúrna pamiatka v CHKO.
Kysucká galéria v Oščadnici vznikla v roku 1981 z iniciatívy rodákov a priateľov Kysúc – JUDr. Antona Blahu a dvanástich výtvarných umelcov ( Stanislav Biroš, Miroslav Cipár, Anton Čutek, Milan Greguš, František Hübel, Vojtech Ihriský, Milan Mravec, Pavol Muška, František Ondro, Milan Paštéka, Jozef Sušienka, Ondrej Zimka), ktorí v roku 1975 usporiadali výstavu „Pozdrav umelcov rodnému kraju“ a 66 diel venovali ako základ galérie. Od začiatku svojej činnosti buduje zbierkový fond, ktorého základom sa stal spomínaný súbor diel venovaný najmä kysuckými výtvarníkmi.

Okolnostiam k vzniku galérie ako aj jej zakladateľom je venovaná stála expozícia DVANÁSTI. 
Významným akvizičným činom bolo zakúpenie pozostalosti Františka Hűbla. Dôležitým prírastkom väčšieho rozsahu sa stal dar JUDr. Antona Blahu a manželky, venovaný pri príležitosti 20. výročia založenia galérie.

Žilinský samosprávny kraj a Kysucká galéria v rokoch 2020 – 2022 kompletne modernizovali budovy galérie v rámci cezhraničného projektu hradeného z európskych finančných zdrojov.
Modernizácia kaštieľa bola súčasťou projektu ,,Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane,“ ktorý bol financovaný v rámci programu Interreg V-A Slovensko – Česko. Cezhraničným partnerom bol Moravskosliezky kraj.
V rámci projektu renovácie kaštieľa boli vytvorené nové výstavné priestory v podkroví kaštieľa, bola vymenená strecha, vybudovalo sa schodisko do podkrovia, zrenovovali sa hygienické zariadenia a vymenili sa rozvody vody a kúrenia. Z východnej strany budovy bola pristavená terasa, bol vytvorený nový bezbariérový vstup do priestorov kaštieľa.

K štyridsiatemu výročiu vzniku dostala galéria nový reprezentatívny vzhľad a je skutočným klenotom nášho regiónu. Pri tejto príležitosti sprístupnila novú stálu expozíciu nazvanú LUMEN NATURE, ktorá vznikla na základe daru JUDr. Antona Blahu a manželky. Expozícia obsahuje diela s impresionistickými a luministickými tendenciami v maliarstve na Slovensku v závere 19. a začiatku 20. storočia.

 

Kastiel7 09 22