Od minulého roku sa stal súčasťou Kysuckej galérie v Oščadnici „Ateliér pod lipami“, v ktorom už pravidelne prebiehajú tvorivé a edukačné aktivity, určené pre všetky vekové skupiny detí a mládeže. Ateliér sprostredkuje aktívny kontakt s vizuálnym umením, snaží sa priblížiť Kysuckú galériu ako kultúrnu inštitúciu širokej verejnosti.
Počas roku 2023 je realizovaný aj projekt s rovnakým názvom „ Ateliér pod lipami“, ktorý z verejných zdrojov podporil „Fond na podporu umenia“ a jeho hlavnou aktivitou sú tvorivé dielne k aktuálnym výstavám v kaštieli a v priľahlom lesoparku.

Atelier pod lipami 1

V roku 2022 podporil Fond na podporu umenia z verejných zdrojov štyri akvizície Kysuckej galérie v celkovej výške 4 800 €. Všetky podporené projekty boli spolufinancované z finančných prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja.

KG FPU 2022

V roku 2021 sa podarilo v 2. etape ukončiť komplexné reštaurovanie diela Milana Mravca, Bez názvu z rokov 1962 - 1963, papier, pastel, kombinovaná technika, na danú techniku úctyhodných rozmerov 176 x 225 cm.

V roku 2021 sa zbierka maľby Kysuckej galérie v Oščadnici rozšírila o dve diela Jozefa Srnu st., ktorý doteraz v jej zbierkach nebol zastúpený.

Obidva obrazy mohli návštevníci galérie vidieť na autorskej výstave JOZEF SRNA st. – (ZNÁMY) NEZNÁMY, vo februári 2020. Diela pochádzajú zo súkromnej zbierky, z rodinnej pozostalosti autora.

Mravec, Milan,U nás doma,1993, papier, tuš, ceruza, akvarel, 66x89,5 cm

 

Aj v roku 2020 sa vďaka podpore FPU podarilo úspešne zreštaurovať päť diel zo zbierok Kysuckej galérie.

Konkrétne ide o súbor piatich prác na papieri, jedného z kľúčových autorov okruhu Kysuckej galérie Milana Mravca, pochádzajúcich z rokov 1977 – 2001:

1.KG-K-1267, prír. č. 2042:

Mravec, Milan, Kresba z denníka III, 1977, papier, kresba perom, tušom, 65,8x90,3 cm
2. KG-K-1266, prír. č. 2041:

Mravec, Milan, Na dvore,1977, papier, kresba perom, tušom, 59,3x80 cm
3. KG–K-1430, prír. č. 2458/2001:

Mravec, Milan, Raková – večer 17. júna 2001, papier, farebný tuš, akvarel, 66x90 cm
4. KG–K–1399, prír. č. 2353/1996:

Mravec, Milan, U nás doma,1993, papier, tuš, ceruza,akvarel, 66x89,5 cm

5. KG–K–9, prír. č. 186: Mravec, Milan, Večer, 1975, papier, kresba perom, tušom, 45x62,5 cm


KG spravuje vo svojich zbierkach v rámci Slovenska jednu z najväčších autorských kolekcií Milana Mravca, zachytávajúcu celé jeho tvorivé obdobie, od vysokoškolských štúdií až po záverečnú etapu jeho tvorby a takmer všetky oblasti umenia, v ktorých tvoril.

Kresbu Milan Mravec vnímal ako neoddeliteľnú no zároveň samostatnú a rovnocennú oblasť tvorby, v ktorej podľa vlastných slov dokázal v úplnosti a slobodne odkryť a vyjadriť svoje najhlbšie „duševné ja“. Jej prostredníctvom odkrýval svoj vnútorný svet, spôsob uvažovania, odhaľoval pracovné postupy, formuloval úvahy, výstižne reflektoval a často i písmom komentoval stav spoločnosti, zaznamenával námety pre monumentálnu tvorbu. Niektoré kresby vznikali spontánne, „na jedno posedenie“, k iným sa priebežne opakovane vracal, prípadne ponechával vo forme nedokončených skíc. Samostatnú kapitolu tvoria lyrické záznamy detstva prežitého v rodnej Rakovej, ktoré sa stali protipólom jeho ponurých expresívnodramatických kompozícií.

Zbierkové predmety - kresby, ktoré boli reštaurované, pochádzajú z rozdielnych súborov rôznych časových období, dokumentujú vývoj autorovej tvorby v oblasti kresby, konkrétne práve v jej lyrickej polohe záznamov svojho detstva a mladosti. Vzhľadom na charakter zbierok KG v nej majú nezastupiteľné miesto, pomerne často bývajú prezentované verejnosti a publikované.

Reštaurátorským zásahom boli odstránené dôsledky mechanického poškodenia, nánosy prachu a špiny, zmenená farebnosť, zvlnenie papiera. Dielam bol prinavrátený pôvodný vzhľad, vhodnou adjustáciou a primeraným rámovaním sa zabránilo ich následnému možnému mechanickému poškodeniu. Na základe doterajšej kladnej skúsenosti všetky diela reštauroval Mgr. art Štefan Kocka.

 

Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu

Spolufinancovanie zabezpečil Žilinský samosprávny kraj

Ormandík, Marek, Smejúca sa kostra, 2009, akryl, olátno, 180 x 180 cm

V roku 2020 pribudli vďaka podpore FPU do zbierok Kysuckej galérie v Oščadnici dve nové akvizície od jedného autora Mareka Ormandíka.