waldek9Mestský dom Čadca,
kurátor: Zuzana Sýkorová

Výstava je prvou autorovou samostatnou na Slovensku – predstavuje výber približne 60.-tich diel z jeho komornejšie orientovanej tvorby posledného desaťročia, ktorej sa systematicky venuje od začiatku 90-tych rokov.

hodvab201Vystavený súbor malieb na hodvábe Júlie Zelenej bol vytvorený v posledných dvoch rokoch. Autorka si výrazové možnosti tejto prastarej, pôvodom orientálnej techniky, až donedávna v našom prostredí málo rozšírenej, spočiatku overovala na ňou vyhotovených (navrhovaných) odevných kreáciách a odevných doplnkoch (šatky, kravaty) či interiérových textíliách (dekoratívne vankúše). Pre realizáciu svojich maliarskych kompozícií si Júlia Zelená zvolila nanajvýš ušľachtilú matériu, ktorou je prírodný hodváb.

smalt000Smalty umelcov z Medzinárodných sympózií

Frýdlantský umelecký smalt 2005 a 2006

Medzinárodné sympózium smaltu Vítkovice 2006

Výstavná sieň: Čadca

Umelecký smalt (email) patrí k prastarým umelecko-remeselným technikám, hľadajúci v 21. storočí svoje nové podoby a pozíciu v umení, pohybujúc sa bez obmedzujúcich hraníc od úžitkového umenia k voľnému, výtvarná disciplína na Slovensku takmer neznáma, v okolitých európskych krajinách v povedomí verejnosti i umelcov pomaly nachádzajúca svoje miesto.

bednar1087Petr Bednář „Smalty", 7. 9. – 31. 10. 2006
Kaštieľ Oščadnica
Kurátor: Zuzana Sýkorová

Smalt (alebo email) – prastará umelecko-remeselná technika, ktorá v 21. storočí hľadá svoje nové podoby, pohybujúc sa bez vymedzujúcich hraníc od úžitkového umenia k voľnému, je výtvarná disciplína na Slovensku pomerne neznáma, bez hlbšej tradície, ktorej sa programovo venuje doslova len niekoľko umelcov. Odlišná je situácia v susednom Česku, kde sa v priebehu minulých desaťročí vyprofilovalo niekoľko výrazných osobností, programovo nadväzujúcich na dlhoročnú domácu smaltérsku tradíciu - Petr Bednář (1946, Ostravice) je jednou z nich.

drotarl004Jaroslav Drotár „Presahy", 24. 8. – 13. 10. 2006
Výstavná sieň: Čadca
Kurátor: Zuzana Sýkorová

Jaroslav Drotár patrí k výrazným osobnostiam strednej generácie slovenských sochárov. Jeho voľná tvorba predstavuje veľmi osobitú a vyhranenú názorovú líniu. Narodil sa 27. 3. 1965 v Humennom.- V rokoch 1988 – 1994 študoval na VŠVU v Bratislave, odbor sochárstvo u prof. Juraja Meliša. V roku 1992 absolvoval študijný pobyt na Staatlichen Akademie der Bildender Künste v Karlsruhe u prof. Horsta Antesa. Venuje sa komornej i monumentálnej plastike a objektu, grafike, vitráži, realizáciám interiérov a drobnej architektúre.

cermakova00„Podoby maliarkinej duše" 7. 7. – 17. 8. 06
Výstavná sieň: Čadca
Kurátor: Zuzana Sýkorová