VÝSTAVA JE PREDĹŽENÁ DO 30. JANUÁRA 2022

                                                                                                                                                                                      

Výstava prezentuje výber z akvizičnej činnosti Kysuckej galérie za uplynulých desať rokov v oblasti maľby, kresby, grafiky, plastiky, užitého umenia a iných médií. Z priestorových dôvodov nie je logicky možné vystaviť ich celkový počet. Za uvedené obdobie sa podarilo rozšíriť zbierkový fond o stoštyridsaťtri diel, z toho kúpou pribudlo päťdesiatdva, darom deväťdesiatjeden kusov.  Ťažisko výberu tejto kolekcie tvoria diela, ktoré zatiaľ neboli vystavené, prípadne boli vystavované minimálne.

 

Výstava prezentuje výber z tvorby siedmich autorov mladšej a strednej generácie, tvoriacich v rôznych médiách (maľba, grafika, textilná, keramická a digitálna tvorba), ktorí dlhodobo žijú mimo územia Slovenska. Každý autor je zastúpený tromi až štyrmi dielami, spoločným menovateľom všetkých je dlhodobé pôsobenie mimo územia Slovenska (Česko, Poľsko, USA, striedavo rôzne krajiny Európy).

Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia Vás srdečne pozývame na virtuálnu prehliadku výstavy

https://tourmkr.com/F1yllGI3x6/35875108p&344.87h&90t