Priestor podkrovia Kysuckej galérie v ôsmy septembrový večer zaplnili „priesvitnými sochami“ Július Fujak (el. klavír) s hudobnými hosťami koncertu - gitaristami Petrom Varso Varsavikom (el. gitara) a Ondrejom Veselým (ak. Gitara).
Fujak predstavil svoj posledný album zväčša akuzmatickej hudby TRANSPARENT SCULPTURES, dielo vydané renomovaným vydavateľstvom Hevhetia (2022/23).
Bravúrna prezentácia ukážok s osobnou výpoveďou autora zaujala a odkryla mnohé špecifiká a zaujímavosti hudobných experimentov na albume ale aj ich medzi-žánrové a historické súvislosti.

Július Fujak koncert TS v KG

 

Prof. PhDr. Július Fujak PhD. je skladateľ experimentálnej hudby a hudobník, hudobný estetik a vysokoškolský pedagóg, organizátor nekonvenčných hudobných, umeleckých a vedeckých podujatí. Pôsobí v Ústave manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, kde sa zaoberá problematikou nezávislej kultúry, umenia a semiotikou hudby. Koncertoval vo viacerých krajinách Európy a v USA, je autorom mnohých intermediálno-hudobných titulov a odborných publikácii vydaných u nás i v zahraničí. Profesor Július Fujak sa stal jednou z Osobností Kysúc za rok 2022.

Plagát TransparentSculptures koncert FIN

V septembri pripravuje Kysucká galéria v Oščadnici  akuzmatický a transžánrový koncert Júliusa Fujaka a hostí spojený s prezentáciou rovnomenného albumu (Hevhetia 2022/2023). 

JULO FUJAK - klávesy, sláčiková basgitara a zvukové objekty

PETER "VARSO" VARSAVIK - elektronická basgitara

ONDREJ VESELÝ - akustická gitara

Album „Transparent Sculptures“ zvukovo-hudobných sôch je nové dielo Júliusa Fujaka vydané renomovaným vydavateľstvom Hevhetia, ktoré bolo v tomto roku autorom prezentované na Slovensku i v zahraničí (AMU Praha, Univerzita v Katovicich, Slovanský inštitút v Kolíne nad Rýnom). Kysucká galéria v Oščadnici sa zaradí medzi tie priestory, v ktorých bolo, resp. bude toto originálne dielo uvedené formou špecifického koncertu akuzmatickej a transžánrovej hudby.
Profesor Július Fujak sa stal jednou z Osobností Kysúc za rok 2022. Toto ocenenie udeľuje Kysucká kultúrna nadácia (sídliaca v Bratislave), ktorá podporila aj koncert v Kysuckej galérii, na ktorom okrem neho vystúpia ako hostia aj známi gitaristi Peter „Varso“ Varsavik a Ondrej Veselý.

Július Fujak je skladateľ experimentálnej hudby a hudobník, hudobný estetik a vysokoškolský pedagóg, organizátor nekonvenčných hudobných, umeleckých a vedeckých podujatí. Pôsobí v Ústave manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, kde sa zaoberá problematikou nezávislej kultúry, umenia a semiotikou hudby. Koncertoval vo viacerých krajinách Európy a v USA, je autorom mnohých intermediálno-hudobných titulov a odborných publikácii vydaných u nás i v zahraničí.

 

 

Tvorivé dielne Ateliér pod Lipami júl2023

Naša júlová ponuka pre deti od 9 rokov 🎨.
Prihlasovanie je možné telefonicky alebo prostredníctvom prihlasovacích formulárov:
Atelier 1 streda 12. júl 2023 - Termín OBSADENÝhttps://forms.gle/hDgHtHKihsSc3qAR7 
Atelier 2 streda 19. júl 2023 - Termín OBSADENÝhttps://forms.gle/Auz8mueEy6H6GJEN7 
Atelier 3 streda 26. júl 2023 https://forms.gle/jKT3n8FsQNRuQV5E8