Asi len veľmi ťažko by sme hľadali v slovenskom umení profesionálneho výtvarníka natoľko zanieteného výskumom média maľby, odbornou aj laickou verejnosťou všeobecne uznávaného, natoľko zastúpeného vo verejných a najmä súkromných zbierkach, žiadaného a v určitom zmysle až chronicky známeho a zároveň natoľko opomíjaného, keď príde na verejnú prezentáciu jeho diela či už samostatnými výstavami, alebo publikáciami.