textil9Mestský dom Čadca

Ateliér textilného dizajnu pod vedením odbornej asistentky Mgr. A. Márie Fulkovej je na VŠVU v Bratislave jedným z troch ateliérov profilovaných na textilnú tvorbu. Koncepcia ateliéru je založená na komplexnej výchove textilných dizajnérov.

ikona10mautor projektu: prof. Ľudovít Hološka
kaštieľ Oščadnica

Výstava „ Ikona? Ikona.„ prezentuje výsledky maliarskeho sympózia „ Pocta Jerzymu Nowosielskemu", ktoré sa uskutočnilo 15. – 25. júna 2006 v Šarišskom múzeu v Bardejove a v Historickom múzeu v Sanoku, v skanzenoch a drevených kostolíkoch v okolí oboch miest.

mravec1Kurátor: Zuzana Sýkorová
Mestský dom Čadca

Maliar a výborný kresliar Milan Mravec bol bytostným figuralistom a v pozitívnom zmysle slova angažovaným umelcom, s neutíchajúcou vnútornou potrebou vyjadriť svoj názor k aktuálnej spoločenskej situácii, ktorému nebol ľahostajný údel človeka.

velicka2Koncepcia výstavy: Zuzana Sýkorová a autor
Mestský dom Čadca

Jaroslav Velička sa fotografii systematicky venuje viac ako dve desaťročia. Popri dokumentárnej a vedeckej fotografii postupne rozšíril svoj záujem o ďalšie žánre. Prioritným, dlhodobo napĺňaným zámerom autora je vytváranie akejsi pestrofarebnej mozaiky tvoriacej v celistvosti konkrétny, čo najúplnejší pravdivý obraz prírody rodného kraja.

sabo1Koncepcia výstavy: PhDr. Alena Hejlová
kaštieľ Oščadnica

Výstava Ladislav Sabo – Hľadanie v soche je reinštaláciou jeho autorskej výstavy v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, kde sa po prvýkrát predstavil na samostatnej výstave. Jeho diela v sebe znázorňujú mnohé posolstvá, ktoré súčasný človek v rýchlom kolobehu života nevníma. Dynamizmus na jednej strane a prozaická lyrickosť na druhej strane, dávajú Sabovým dielam neopakovateľný umelecký náboj.

zimkovci2kaštieľ Oščadnica
koncepcia výstavy: Zuzana Sýkorová a autori

Výstava nesúca mená troch umelcov svojim názvom naznačuje, že hoci rodinne spätí – nositelia rovnakého mena – každý z nich je individualitou s vyhraneným výtvarným názorom odolávajúcim možným vzájomným vplyvom.