Autorská výstava poprednej osobnosti slovenského výtvarného umenia Miroslav Cipár z Kysuckej galérie pomyselne uzatvára cyklus výstav, ktoré prebiehali v roku 2015 na viacerých miestach Slovenska pri príležitosti autorovho životného jubilea. Až na výnimky, všetky prezentovali najmä jeho maliarsku, prevažne súčasnú tvorbu.

Iný prístup ponúka výstava v KG, ktorá poskytuje komplexnejší a najmä spätný náhľad na Cipárove rozsiahle, rôznorodé, neustále sa rozrastajúce dielo. Zároveň je v takomto rozsahu ojedinelou prezentáciou pomerne systematickej zbierkotvornej činnosti KG, ktorej je autor spoluzakladateľom. Na výstave je prezentovaná len časť autorových malieb, kresieb, grafík a knižných ilustrácií z galerijnej zbierky.

Od 6. augusta 2015 je v Kysuckej galérii v Oščadnici sprístupnená výstava jednej z výrazných osobností súčasnej slovenskej grafiky strednej generácie, Kataríny Vavrovej, ktorá sa na našej výtvarnej scéne pohybuje od začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia. V Kysuckej galérii predstaví výber zo svojej maliarskej a grafickej tvorby z obdobia posledných piatich rokov. Výstava Po noci ružové ráno nesie názov jedného z autorkiných najnovších obrazov, ktorý s dá v širšom význame vnímať aj ako jej osobná životná filozofia.

uchnar mAutorská výstava Petra Uchnára pozostáva z dvoch samostatných vzájomne sa dopĺňajúcich častí, ktoré poskytujú komplexnejší pohľad na autorovu tvorbu. Prezentuje výber najnovších knižných ilustrácií a zároveň necháva nahliadnuť do sféry voľnej maľby, ktorej sa autor intenzívnejšie venuje posledné desaťročie.

zakova vystavaTvorbu Vlasty Žákovej dlhodobo charakterizuje práca s textilom a použitie výšivky v kombinácii s príbuznými umeleckoremeselnými technikami - výrazne iným spôsobom, aký spojenie výšivka a textil zvyčajne automaticky evokuje.

surma mTvorbu Weroniky Surmy charakterizuje dlhodobý záujem o ľudské telo, v jeho najrôznejších polohách a podobách. Zaujíma sa o telo ako také, s dôrazom a sústredeným záujmom o jeho telesnosť – hmotu - stáva sa kľúčovým momentom rozvíjania jej výtvarného programu.