PozvankaSEK SEQ page 0001

Kysucká galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a autor, Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na vernisáž výstavy Dušan Pacúch - SEKVENCIE - SEQUENCES, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 21. septembra 2023 o 16.00h v kaštieli Kysuckej galérie v Oščadnici.
Autorská výstava Dušana Pacúcha inštalovaná na dvoch podlažiach kaštieľa, predstavuje jeho najnovšie voľné grafické cykly, v ktorých reaguje na zdanlivo príťažlivú, no o to temnejšiu tvár súčasnej doby. Zobrazuje jednotlivcov, najmä mladých ľudí, v bežných už prirodzených pózach našej každodennosti. Ich predobrazy si na základe vlastného pozorovania autor vyberá z bezprostredného mestského prostredia, z preňho zaujímavých fotografií či ich fragmentov. Čakajúcich, cestujúcich, kráčajúcich, s batožinou, pri behu, cestou do práce, pri selfies, často s mobilom v ruke, či slúchadlami na ušiach - vo svojom súkromnom osamotení aj keď v blízkosti iných ľudí...
Jednotlivé postavy opakovanou tlačou multiplikuje, vytvára dvojice, menšie či väčšie skupiny, v ktorých sa stráca individuálny charakter jednotlivca. Vytvára interakcie, ktorých výsledkom je napätie, osamotenie, pohltenie zobrazovaných postáv vlastnou uniformitou. Tento dojem dosahuje aj indiferentným, neutrálnym pozadím, tvoreným rastrami rôznej intenzity, štruktúrami, mäkkými, či naopak ostrými líniami.
Aktuálne témy odcudzenia, osamelosti, problém vytvárania paralelných súkromných svetov, neprimerane kladený dôraz na individualizáciu jednotlivca sprostredkuje Dušan Pacúch klasickými grafickými technikami, tlačou z hĺbky, pečiatkovou tlačou, čo mu umožňuje prechádzať od ostrých čistých línií až po maliarsky pôsobiacu stopu. Zdanlivý kontrast medzi obsahom a formou spoluvytvára aj mäkkosť a neohraničenosť ručného grafického papiera.

Zuzana Sýkorová
Kysucká galéria v Oščadnici

Plagát ECHÁ tmavá modrá page 0001

Výstava Echá - Xénie Bergerovej, solitérnej osobnosti slovenskej maľby je autorkinou prvou v Kysuckej galérii, pozostáva z dvoch logicky sa dopĺňajúcich častí. Na prízemí je sústredený prierez doterajšej maliarskej tvorby, v podkroví kaštieľa na ňu voľne nadväzuje výber zo súčasnej tvorby.

S potešením oznamujeme našim návštevníkom a návštevníčkam, že na Webe umenia nájdu vo vysokom rozlíšení už aj 1500 diel zo zbierok Kysuckej galérie. Zdigitalizované objekty predstavujú umenie 20. a 21. storočia, od tvorby Vincenta Hložníka v 40. rokoch až po akvizície súčasných autoriek a autorov. Nájdeme tu spoločenské, ekologické aj osobné motívy, premeny krajiny či špecifické zákutia regiónu. Najbohatšie zastúpeným autorom v zbierkach je rodák z Krásna nad Kysucou František Hübel, ktorého rozmanité portfólio zahŕňa karikatúru, knižnú ilustráciu, precízne drevorezy, geometrickú abstrakciu aj expresívne rozžiarené pohľady na staré Kysuce. V spojení so zbierkami Oravskej galérie a Považskej galérie dotvárajú komplexnú mozaiku výtvarnej tvorby na severnom Slovensku.