wfoto2Výstava je sprístupnená od 12. 12. 2013, potrvá do 2. 2. 2014

Kurátorka výstavy: Zuzana Sýkorová

Výstava Figuralisti nadväzuje na voľný cyklus predchádzajúcich výstav, ktorých zámerom je pravidelne predstavovať druhovo i žánrovo rôznorodé zbierky v správe Kysuckej galérie. V rozmedzí uplynulých siedmych rokov v poradí piata výstava tento krát predstavuje tvorbu desiatich autorov, tvoriacich v médiu maľby a plastiky, ktorí sa problému stvárnenia ľudskej postavy venujú programovo.Figúra sa stala nosnou, niekedy jedinou témou ich výtvarného záujmu. Zastúpení autori svojou tvorbou presahujú hranice regiónu, patria medzi významné, v niektorých prípadoch ťažiskové osobnosti slovenského výtvarného umenia (Milan Mravec, Milan Paštéka, František Hübel, Vincent Hložník, Ľudovít Hološka, Milan Laluha, Anton Čutek), ktoré svojou tvorbou dokázali ovplyvniť ďalšie generácie umelcov. Predstavený výber zaznamenáva časové obdobie od konca 20. rokov, často po záverečné roky tvorby jednotlivých autorov, ktoré zahŕňajú osemdesiate roky minulého storočia. Vystavená kolekcia stavia na rôznorodosti prístupov a tém, príznačných pre jednotlivé autorské individuálne programy. Ponúka pohľad na viacero možných prístupov umeleckého videnia, cítenia a stvárnenia danej problematiky, od expresívneho prejavu, fragmentarizáciu ľudského tela, cez abstrahované formy, znaky a systémy, až po tradičné realistické zobrazenie najmä v klasickom sochárskom žánri portrétnej tvorby.

Na výstave sú zastúpení maliari Milan Mravec, Milan Paštéka, František Hübel, Vincent Hložník, Ľudovít Hološka, Milan Laluha, Ľudo Lukáč a sochári Vojtech Ihriský, Anton Čutek, Stanislav Biroš.

Celkový obraz figuralistov zastúpených v zbierkach v správe Kysuckej galérie by nebol úplný bez diel Agnesy Sigetovej ktoré sa nachádzajú v „Stálej expozícii sochárstva druhej polovice 20. storočia s presahom do súčasnosti, doplnenou výberom z akvizičnej činnosti galérie v médiu maľby s datovaním sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia" na druhom podlaží kaštieľa.