pozv zbb www

Výstava Všelijaké farebné i nefarebné príbehy sústreďuje výber približne 90 originálov kresieb a malieb – knižných ilustrácií pre deti a mládež z obdobia posledných piatich rokov tvorby Zuzany Bočkayovej Brunckovej, úspešnej slovenskej ilustrátorky mladšej generácie. Štúdium Knižnej grafiky a ilustrácie absolvovala v rokoch 1999 – 2005 na VŠVU v Bratislave, v ateliéri Prof. Dušana Kállaya. V roku 2004 absolvovala odbornú stáž na Akadémii výtvarných umení v Prahe, v Ateliéri Grafiky u Doc. J. Lindovského. Od ukončenia štúdia žije a tvorí v Bratislave, venuje sa knižnej ilustrácii za ktorú získala viacero ocenení, zatiaľ posledné v roku 2011 - Cenu Bibiany za najkrajšiu detskú knihu. Je členkou asociácie ilustrátorov ASIL.

obr1zb

Tvorba Zuzany Bočkayovej Brunckovej je na prvý pohľad iná, ľahko rozpoznateľná vďaka svojmu expresívnemu a zároveň svojským spôsobom nežnému výtvarnému jazyku. Jeho originalitu a autentickosť zaručuje na prvé zdanie protichodná kombinácia harmonickej farebnosti, výrazného maliarskeho rukopisu spolu s odvážnou tvarovou štylizáciou až deformáciou vedenou na hranicu prijateľného. Kľúčové situácie príbehu zobrazuje zblízka, často krát z bizarných, nečakaných uhlov a meniacich sa perspektív, prostredníctvom ktorých vťahuje čitateľa do deja, vyvoláva istý druh nepokoja, no zároveň zvyšuje intenzitu zážitku. Postavy, zvieratá, rastliny a veci zámerne vypĺňajú a ovládajú celý priestor plochy, pôsobia dojmom akoby ho chceli presiahnuť a expandovať do nášho reálneho sveta. Autorka s ľahkosťou, s veľkou dávkou citu a intuície odkrýva a následne vizualizuje atmosféru knižiek i samotných príbehov. Aj pri nespochybniteľnej výtvarnej náročnosti svojich ilustrácií rešpektuje možnosti detského vnímania. Svojou tvorbou spoluvytvára výtvarný jazyk súčasnej detskej literatúry.

obrazok