cutekKysucká galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na vernisáž výstavy: Čutek 3, vernisáž výstavy 31. 5. 2013 o 17.00 hod kaštieľ Oščadnica.

Koncepcia výstavy: Juraj Čutek a Paulína Buchová

Výstava potrvá do 7.júna 2013
Výstavu podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Výstava aspoň čiastočne poskytuje prierez tvorby dielom majstra sochára Antona Čuteka, samozrejme jeho syna Juraja a prezentuje i doterajšiu tvorbu generačne najmladšieho člena výtvarníckej rodiny - Mateja Čuteka. Anton i Juraj Čutek patria k osobnostiam slovenského sochárstva a ich korene siahajú na Kysuce. Anton Čutek, člen skupiny Mikuláša Galandu je zároveň spoluzakladateľ Kysuckej galérie a v tomto roku by sa dožil 85. rokov. Aj pri príležitosti tohto jubilea pripravila Kysucká galéria trojgeneračnú výstavu. Tvorba Juraja Čuteka, predstaviteľa strednej generácie sochárov bola prezentovaná v Kysuckej galérii v dialógu s výtvarným názorom jeho otca už v roku 2008 a práve konfrontovaním tvorby Mateja Čuteka tak vzniká priestor na dialóg i vzájomnú komunikáciu tvorby troch generácií autorov. Trojrozmerné diela dominujú v tvorbe sochárov Antona i Juraja Čuteka, ale zastúpená u oboch autorov je aj kresba. Matej Čutek experimentuje v dvojrozmernej rovine maľby a grafiky i keď jeho smerovanie nie je úplne vyhradené, čo dokazuje aj zastúpením dvoch drevených plastík na výstave. Dialóg výtvarných výpovedí troch generácií nám ponúka pohľad na odlišné výtvarné prístupy a výpovede.

Anton Čutek sa narodil v roku 1928 v Klubine a v roku 2002 zomrel v Bratislave. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Fraňa Štefunku. Patrí medzi najvýznamnejších umelcov 2. polovice 20. storočia slovenského sochárstva. Bol jedným zo zakladateľov Skupiny Mikuláša Galandu. V začiatkoch tvoril pod vplyvom umeleckého smeru kubizmu. Postupne, ho ovplyvnila sochárska tvorba Henryho Moora a jeho vyjadrovania v abstraktnej plastike. Vychádzal z tvarov reálnych vecí, ktoré počas tvorivého procesu štylizoval do podoby primárnych archetypálnych znakov. Na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia si osvojil vyhradený autorský rukopis.

Juraj Čutek sa narodil v roku 1957 v Žiline, odkiaľ sa neskôr aj s rodinou presťahoval do Bratislavy, kde študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole pod vedením prof. Ludwika Korkoša. Vysokú školu umeleckého priemyslu v Prahe ukončil v ateliéri prof. Josefa Malejovského. Podstatnou časťou jeho tvorby sa stala komorná plastika v prírodnom materiáli dreve. Juraj Čutek patrí k výrazným osobnostiam strednej generácie slovenských sochárov. Komorná figurálna plastika, prevažne v dreve, často krát kombinovaného s nájdenými kovovými predmetmi je pre neho príznačná. Jeho tvorba sa pohybuje medzi imaginatívnym a reálnym svetom, inšpirovaných hudbou, mytológiou a cirkusom.

Matej Čutek absolvoval Školu úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave, v súčasnosti je študentom na Vysokej škole múzických umení v ateliéri strihovej skladby. Maliarska tvorba Mateja Čuteka je blízka expresívnej abstrakcii s využitím výrazného farebného koloritu. Necháva naplno vyznieť energický, autorský rukopis a v spojitosti s pastozitou farby vytvára abstraktné, neurčité kompozície, podané momentálnym autorovým cítením a myslením. Výrazné farebné spektrum provokuje oko diváka k vytváraniu si vlastných myšlienkových vzťahov a príbehov k jednotlivým maľbám.