stano lajda iluKysucká galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na vernisáž výstavy: STANO LAJDA - ilustrácie

vernisáž výstavy: 12. 9. 2012 o 16.00 hod. kaštieľ Oščadnica
kurátor výstavy: Mgr. Darina Arce
Výstava potrvá do 15.2. 2013

Výstavu podporilo: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Stano Lajda do svojich ilustrácií vkladá osobitý humor a schopnosť vcítiť sa do sveta detí. Parafrázuje svet dospelých, využíva svoju dokonalú zručnosť, aby sa dostal za hranice toho, čo by videl každý. Ilustrácia má byť výtvarným stvárnením myšlienky literárneho diela a Stano Lajda sa usiluje podporiť aj štýl a umelecký jazyk autora. Ak aj nájdete v jeho obrázkoch niečo, čo nie je v textoch, isto je to detail, ktorý spisovateľovi napadol presne v momente, keď ho uvidel nakreslený. S obľubou spodobuje svet zvieratiek s ľudskými vlastnosťami, ale dostáva aj k vážnym biblickým témam či povestiam. Vie byť zábavný, poučný, či hĺbavý, ale nikdy nie je nudný. Jeho kresby sú mäkko modelované, pôsobia jednoducho a prirodzene. Stano Lajda má dokonalo prepojené vlastné videnie sveta so svojou rukou. Pri pohľade na to, s akou samozrejmosťou dokáže v okamihu zachytiť momentálny nápad, vytvoriť karikatúru alebo zoštylizovať akúkoľvek kompozíciu sa tak trochu zatajuje dych. V súčasnosti sa už remeselná zručnosť, hodná obdivu, tak často nevidí. Stano Lajda zodpovedne pristupuje k svojej práci či už ilustruje malú knihu alebo maľuje obrazy. Obrazy, ktoré sa približujú práve jeho ilustrátorskej tvorbe sa prevažne dotýkajú opäť sveta detí. Sú to ich portréty v rôznych kompozíciách, v rôznom prostredí, pevne ukotvené vo svete dobra a lásky. Stano Lajda ponad ten detský svet prelieta s ľahkosťou pestrofarebných krídiel, zložených z rôznych pierok, ktoré kreslia vlastný rozprávkový príbeh.

Mgr. Darina Arce