mravec pozvankaKysucká galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na sprístupnenú výstavu: MILAN MRAVEC- POSLEDNÉ KRESBY

kurátor výstavy: Mgr. Paulína Buchová
Výstava je predĺžená do 25.3.2013

Milan Mravec sa narodil 6. januára, na Troch kráľov roku 1938 v Rakovej. Zomrel v deň svojich 66 narodenín v roku 2004 v Bratislave. Po ukončení základnej školy študoval od roku 1953 na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, konkrétne na oddeleniach rezbárstva a grafiky, kde si osvojil znalosť materiálu a získal potrebnú remeselnú zručnosť. V rokoch 1958 – 1964 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení monumentálneho maliarstva u prof. Petra Matejku. Milan Mravec žil a tvoril v Bratislave, do rodnej Rakovej sa však rád po celý život vracal. V roku 1981 sa stal jedným zo spoluzakladateľov KG. Jeho tvorba je zastúpená v mnohých verejných i súkromných zbierkach doma i v zahraničí.

Maľba a kresba, kľúčové disciplíny autorovho výtvarného prejavu zo začiatku 80- tych. rokov zohrávajú rovnocennú úlohu, no najmä v prevažujúcej disciplíne – kresbe, ktorá najmä v záverečnej etape postupne zaujala dominantné miesto je zameraná i výstava s názvom Posledné kresby.

Niektoré kresby vznikli ako rýchle zaznamenanie skutočnosti, sna, predstavy, k iným sa priebežne vracal, či ich ponechával vo forme nedokončených skíc. Protipólom ponurých, expresívne - dramatických kompozícií (vytvorených tesne pred smrťou), sa stali krehké lyrické záznamy minulosti prežitej v rodnej Rakovej. Na konkrétnych miestach, v dvoroch, uličkách a dreveniciach rodnej Rakovej sa odohráva spleť viacerých udalostí súbežne, posplietané s udalosťami z bratislavských ulíc, s náznakom horizontu Bratislavského hradu.

Nostalgicky je samotný Milan Mravec prítomný na výstave v podobe sekundovej maľby autoportrétu vlastnou krvou.