marian kasperzikKysucká galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na vernisáž výstavy: poľského výtvarníka pôsobiaceho v Paríži Mariana Kasperczyka

vernisáž výstavy: 2. 8. 2012 o 17.00 hod. kaštieľ Oščadnica

kurátor výstavy: Zdzislaw Wójcik a Paulína Buchová
Výstava potrvá do 9. septembra 2012

Výstava sprístupnená pre verejnosť do 6.9.2012

Marian Kasperczyk sa narodil v roku 1965 v Osvienčine, v Poľsku, absolvoval štúdium v rokoch 1976-78 na Akadémii výtvarných umení v Katowiciach, a v rokoch 1979-81 študoval na ASP v Krakowe. Od roku 1981 pôsobí a žije vo Francúzsku, v Paríži, kde má svoj ateliér. Po výstavných prezentáciách v Paríži a v Poľsku je výstava v Kysuckej Galérii v Oščadnici prvou prehliadkou jeho tvorby na Slovensku. Autor sa počas formovania svojho prejavu sústredil na vývoj autorskej techniky, ktorú príznačne nazval "back to front", voľne môžeme tento názov techniky preložiť ako maľbu zo zadnej strany na prednú. Časť výstavnej autorovej prezentácie tvoria maľby z prelomu 20. a 21. storočia na ktorých je evidentný vyhradený autorský rukopis na ktorom Kaspercyzk cizeluje svoj maliarsky štýl. Diela príznačne pomenúva ako Portréty (Portrét Magdy,1993, Portrét Andreja, 1994, Portrét, 2008) prípadne pracuje s figurálnym motívom (Dlaň, 2008, Ruka, 1992, Stopa, 1992) alebo ako Ornamenty, (Ornament 1991,) abstraktné, monochromatické, štruktúrované obrazy.

Diela Mariana Kasperczyka vynikajú zaujímavým rozmerom- interaktivity, kedy diela diváka iniciujú k určitému odstupu, vďaka ktorému sa stávajú obrazy čitateľnejšie. Na výstave môžeme vidieť čisté monochromatické maľby v bielych a sivých odtieňoch, ktoré vytvárajú 3D ilúziu priestoru a hĺbku portrétneho stvárnenia mimických gest tváre. Nevšedný a zaujímavý prístup autora sa odráža v op –artových rastroch zložených z malých štvorcov do ktorého prostredníctvom spomínanej techniky „pretláča" portrétne zobrazenia. Technika spočíva v tom, že využíva druh maliarskeho, nezašepsovaného plátna na ktoré na rubovú stranu nanáša v jednotlivých vrstvách hustú akrylovú farbu, ktorá preniká cez jemné plátno na lícnu stranu plátna. Farba pretlačená cez plátno z rubovej strany na lícnu zasychá, niekedy sa po zaschnutí odlupuje a prostredníctvom nanášania duplicitných vrstiev usadzuje a vytvára tak špecifickú štruktúru.