illo pozvanka jpgKysucká galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na výstavu: PATRIKA ILLA PERIFÉRNE (videnie)

výstava potrvá od: 26.10. - 2. 12. 2012
kaštieľ Oščadnica
kurátor výstavy: Mgr. Paulína Buchová

Derniéra výstavy sa uskutoční: 30. 11. 2012 o 17:00 hod

Výstava s názvom Periférne (videnie) reflektuje tvorbu dizajnéra ale i výtvarníka v jednej osobe- Patrika Illa. Pri vytváraní sklenených zostáv, mís, nádob... sa v tvorbe Patrika Illa snúbia rôzne faktory- technologické, historické, estetické, marketingové..., aby na konci tohto reťazca stál jedinečný, čistý, dokonalý, výsledný tvar. Výstava predstavuje prierez tvorbou Patrika Illa v oblasti dizajnu a experimentálneho dizajnu skla.

Ťažisko sklárskej dizajnérskej tvorby Patrika Illa sa odvíja od tvarového minimalizmu v spojitosti s jasnou, vyhranenou líniou, ktorá zároveň rešpektuje funkčnosť a neprestáva v ďalšom napredovaní a objavovaní nových a nových tvaroslovných možností. So značnou dávkou autorského všestranného humoru, vtipu a zároveň i hry, ktoré sú súčasne aj charakteristickým poznávacím znamením, bilansuje jeho sklo medzi dizajnom a voľným umením. Patrik Illo spája základné geometrické formy so zachovaním ich pomerových vzťahov, kde dôležitým prvkom je farebný a tvarový detail. Využíva materiály s odlišnou farebnosťou i vlastnosťami a aplikuje v tvorbe nové experimentálne spojenia. Samotné sklo v podaní Patrika Illa je ojedinelou výpoveďou autorovej imaginácie, umeleckej presvedčivosti s iskrivým humorov a silným myšlienkovým konceptom. Necháva vyznievať základné vlastnosti skla, do ktorého vnáša i pri samotnej inštalácii svetlo a priestor.