uchnar mAutorská výstava Petra Uchnára pozostáva z dvoch samostatných vzájomne sa dopĺňajúcich častí, ktoré poskytujú komplexnejší pohľad na autorovu tvorbu. Prezentuje výber najnovších knižných ilustrácií a zároveň necháva nahliadnuť do sféry voľnej maľby, ktorej sa autor intenzívnejšie venuje posledné desaťročie.

Názov výstavy Priestor k príbehu, naznačuje autorove vnímanie knižnej ilustrácie v kontexte vlastnej tvorby ale aj jej pozíciu ako takej, ako nerozlučnú a zároveň rovnocennú súčasť dobrej literatúry.
pozvanka uchnar
Voľná aj ilustrátorská tvorba Petra Uchnára je na prvý pohľad ľahko rozpoznateľná najmä vďaka uvoľnenému maliarskemu prejavu, dynamike drobnokresby štetca, rafinovanej, luminiscenčnej farebnosti a na prvý pohľad zdanlivo jednoduchým kompozíciám, ktoré nás rafinovane privádzajú do centra diania obrazovej plochy. Peter Uchnár sa nenásilne pohráva s obrazotvornosťou vnímateľa, aj toho náročnejšieho, ktorý sa mimovoľne stotožňuje s jeho vizuálnou interpretáciou textu a prijíma ju za svoju. Vo svojich premyslených obrazových scénach programovo využíva prvok náhody, plynúci najmä z použitých výtvarných techník, s ktorým ďalej cielene pracuje. K pocitu bezprostrednosti, ktorý autorove diela vyvolávajú napomáha aj obľuba niektorých postupov, typických skôr pre detskú výtvarnú tvorbu ako aj nenápadné citácie detskej kresby.

Od vstupu na našu výtvarnú scénu sa Peter Uchnár stáva výraznou osobnosťou vo svete detskej literatúry a dá sa s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, že v budúcnosti nielen v ňom.

Podobne ako iní výnimoční slovenskí ilustrátori pred ním, aj Peter Uchnár smeruje vo sfére voľnej tvorby k akémusi sebaoslobodeniu od literárnych príbehov, formálnych a technických limitov knižnej ilustrácie, ktoré mu umožňuje odlišný spôsob myslenia a najmä viac slobody v postupnom hľadaní a formulovaní svojho výtvarného jazyka.

Peter Uchnár sa narodil v roku 1970 v Sobranciach. Po absolvovaní Strednej umelecko-priemyselnej školy v Košiciach (1988) pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1992 – 1998), v Ateliéri voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Dušana Kállaya. Po ukončení štúdia zostal pôsobiť vo svojom domovskom ateliéri VŠVU ako asistent prof. Dušana Kállaya do roku 2002.

Žije v Pezinku, okrem knižnej ilustrácie sa venuje voľnej maľbe, grafike, známkovej tvorbe a ďalším výtvarným aktivitám. Zaujal hneď prvou ilustrovanou knihou – Gulliverove cesty, za ktorú získal Zlaté jablko BIB v roku 1999, v medziobdobí nasledovali ďalšie významné ocenenia. Zatiaľ posledným je Najkrajšia kniha roka 2014, v kategórii literatúra pre deti a mládež, ktorú mu už po niekoľký raz udelilo MKSR tentokrát za ilustrácie Slovenských povestí Márie Ďuríčkovej.
uchnar1uchnar3uchnar2

logo mksr