surma mTvorbu Weroniky Surmy charakterizuje dlhodobý záujem o ľudské telo, v jeho najrôznejších polohách a podobách. Zaujíma sa o telo ako také, s dôrazom a sústredeným záujmom o jeho telesnosť – hmotu - stáva sa kľúčovým momentom rozvíjania jej výtvarného programu.

Telo nevníma optikou súčasného všadeprítomného ideálu krásy, mladosti a štíhlosti, naopak zaujímajú ju práve jeho nedostatky, stopy pôsobenia času a gravitácie, záznamy prežitého, jeho premeny, nekonečná rozmanitosť tvarov a typov. S telom a ľudskou figúrou pracuje ako s akýmkoľvek iným objektom, často krát nechýba odstup, irónia, svojský humor, náznak transformácie tela na iný objekt.rmy charakterizuje dlhodobý záujem o ľudské telo, v jeho najrôznejších polohách a podobách.

Autorkina figurálna tvorba je založená na viacerých, vzájomne komunikujúcich prístupoch. Expresívno –existencionálne vnímanie ľudskej figúry dominuje výraznejšie v kresbe a maľbe. Krehkosť, intimita, zraniteľnosť sú najciteľnejšie prítomné v kresbe a v reliéfe. Svoj zmysel pre iróniu prejavuje v reliéfoch – kresbách, v ktorých nenápadne transformuje ľudské, v tomto prípade konkrétne ženské telo na iný objekt či hmotu.

Weronika Surma v kladnom zmysle slova vychádza z tradičného výtvarného školenia. Dôležitým výrazovým prostriedkom a zároveň ľahko rozpoznateľným znakom jej rukopisu sa stáva expresívna kresba, takmer všadeprítomná dominantná línia a diferencovaná štruktúra povrchu.

Weronika Surma sa narodila v roku 1987 vo Varšave, vyrastala v dedinke Krempachy na juhu Poľska, na Spiši. Toto pôvodne slovenské územie bolo pripojené k Poľsku výmenou za územia Tešínska. V roku 2006 ukončila Strednú umeleckú školu Antoniego Kenara v Zakopanom, v štúdiu ďalej pokračovala na Akadémii krásnych umení vo Varšave, ktoré úspešne ukončila v roku 2013, v Odbore socha. V roku 2012 absolvovala študijný pobyt na Akadémii výtvarných umení v Prahe. V súčasnosti je študentkou medziodborového doktorandského štúdia v Oddelení keramiky a skla na Akadémii krásnych umení Eugeniusza Gepperta vo Vroclavi.

ws3miestnostwskeramikywsmodrocervenyws1miestnost