Od 6. augusta 2015 je v Kysuckej galérii v Oščadnici sprístupnená výstava jednej z výrazných osobností súčasnej slovenskej grafiky strednej generácie, Kataríny Vavrovej, ktorá sa na našej výtvarnej scéne pohybuje od začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia. V Kysuckej galérii predstaví výber zo svojej maliarskej a grafickej tvorby z obdobia posledných piatich rokov. Výstava Po noci ružové ráno nesie názov jedného z autorkiných najnovších obrazov, ktorý s dá v širšom význame vnímať aj ako jej osobná životná filozofia.

V obrazoch a grafikách Kataríny Vavrovej sa odohrávajú skryté, často len naznačené či tušené príbehy, osudy a drámy spravidla jednej alebo len niekoľkých postáv. Vnútorné prežívanie ich protagonistov či skôr protagonistiek prebieha mimo konkrétneho času a priestoru, napriek alebo vďaka tomu pôsobí reálne, je až hmatateľne prítomné. Ústredným motívom zobrazovaného sveta Kataríny Vavrovej je žena, ktorá sa stáva jeho základom a naplnením. Ženské postavy, hlavné hrdinky jej obrazov prekvapujú svojou vnútornou silou, dojímajú zraniteľnosťou, krehkosťou a akousi znepokojivou krásou. Autorka zviditeľňuje jej blízke podoby krásy, ktoré sú v dnešnom svete prítomné skôr nenápadným spôsobom. Častejšie ich stretávame v minulosti ako v súčasnosti, naplno si ich uvedomujeme v ríši snov a fantázie. Historické, literárne aj imaginárne hrdinky obrazov Kataríny Vavrovej obklopujú nádherné kvety, sprevádzajú ušľachtilé zvieratá, fragmenty krásnych architektúr a elegantného nábytku. Pre vnímavého diváka je napriek záplave nespochybniteľnej krásy spoluúčasť na dianí v autorkiných obrazoch emocionálne náročná, no súčasne svojim spôsobom oslobodzujúca. Popri pocitoch osamelosti, smútku, melanchólie, uzavretosti, s rovnakou intenzitou vyvolávajú okamihy nádeje a vnútorného oslobodenia.
Katarína Vavrová vedľa seba citlivo kladie postavy a objekty vytvorené s presvedčivou ľahkosťou, drobnokresebné detaily sa ocitajú v bezprostrednej blízkosti veľkolepo poňatých maliarskych plôch čistej farby. Farba nielen naznačuje priestor, emocionálne dotvára dielo a spoločne s dynamickou štruktúrou japonského papiera, ktorý sa stáva rovnocenným výtvarným prvkom, prispieva k expresivite výrazu. V grafikách a maľbách Kataríny Vavrovej nachádza svoje nezastupiteľné miesto.


Katarína Vavrová sa narodila v roku 1964. V rokoch 1979 - 1983 študovala grafiku na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave. Pokračovala v štúdiu knižnej ilustrácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením prof. Albína Brunovského a Karola Ondreičku, ktoré ukončila v roku 1990. Venuje sa voľnej grafike a maľbe.
Svoju tvorbu priebežne vystavuje na skupinových i autorských výstavách doma i v zahraničí, získala množstvo významných ocenení. Jej diela nájdeme v početných zbierkach na Slovensku i vo svete.

Zuzana Sýkorová