Autorská výstava poprednej osobnosti slovenského výtvarného umenia Miroslav Cipár z Kysuckej galérie pomyselne uzatvára cyklus výstav, ktoré prebiehali v roku 2015 na viacerých miestach Slovenska pri príležitosti autorovho životného jubilea. Až na výnimky, všetky prezentovali najmä jeho maliarsku, prevažne súčasnú tvorbu.

Iný prístup ponúka výstava v KG, ktorá poskytuje komplexnejší a najmä spätný náhľad na Cipárove rozsiahle, rôznorodé, neustále sa rozrastajúce dielo. Zároveň je v takomto rozsahu ojedinelou prezentáciou pomerne systematickej zbierkotvornej činnosti KG, ktorej je autor spoluzakladateľom. Na výstave je prezentovaná len časť autorových malieb, kresieb, grafík a knižných ilustrácií z galerijnej zbierky.

Pri tomto type retrospektívnej výstavy sa zjavujú všetky javy a súvislosti tvorby ako celostného diela, ktoré inak zostávajú len v rovine tušeného, či skrytého...Všetky Cipárove dvojrozmerné a čiastočne aj trojrozmerné diela - kresby, grafiky, maľby, ilustrácie, logotypy... sú napriek svojej rôznosti a odlišných východísk na prvý pohľad ľahko identifikovateľné, pripísateľné svojmu tvorcovi. Odzrkadľujú sústredené uvažovanie nad spôsobom vedenia čiary, ktorá sa nadlho stala jeho najvlastnejším spôsobom vyjadrenia, súčasťou existencie, myslenia, akýmsi poznávacím znamením. Diela vyžarujú ľahkosť, eleganciu a pravdivosť s ktorými Miroslav Cipár pristupuje ku všetkým svojim, nielen výtvarným aktivitám. Ďalším zviditeľneným javom je prirodzenosť s akou Miroslav Cipár prechádza z monumentálnych foriem do komorných - menších formátov a opačne, pričom zvolený postup, materiál či technika, nepredstavujú preňho žiadne obmedzenie, skôr naopak – sú výzvou, priestorom pre experiment vyjadrenia toho podstatného všetkými dostupnými výtvarnými prostriedkami. Skúma pokiaľ je až možné zvolenou cestou ísť. Pri náhľade na vystavené dielo vytvorené v rokoch 1964 až po symbolicky zastúpenú súčasnosť, vnímanom ako celku je čitateľná ďalšia výrazná črta Cipárovej tvorby – prirodzenosť a grácia s akou prechádza od jednej témy, prípadne výtvarného problému k iným. Od nespútanej slobodnej hry s čiarou, a neskôr postupne aj s farbou a plochou prechádza k abstraktným kompozíciám, k zobrazeniu figúry, vytváraniu figurálnych kompozícií, či vlastným vizuálnym príbehom, pridaným k rozprávanému príbehu niekoho iného.

Miroslav Cipár sa narodil v roku 1935 vo Vysokej nad Kysucou, v časti Semeteš. Po ukončení štúdia slovenského jazyka a výtvarnej výchovy na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, pokračoval v rokoch 1955-1961 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v oddelení grafiky u profesora V. Hložníka a v oddelení monumentálnej maľby u profesora P. Matejku.

V Cipárovej tvorbe sa prelínajú voľná maľba, kresba, kaligrafia, grafika, ale i sochárstvo a medailérstvo. Jeho aktivity siahajú aj do oblasti reklamnej a plagátovej tvorby, animovaného filmu a scénografie. Do povedomia širokej verejnosti sa zapísal najmä ako vynikajúci ilustrátor, ocenený mnohými významnými oceneniami a tvorca značiek a logotypov. Pre najrôznejšie inštitúcie ich doteraz vytvoril viac ako 200, medzi inými aj logo Kysuckej galérie. Za ilustrátorskú tvorbu získal viacnásobnú Cenu vydavateľstva Mladé letá a čestné uznania a ceny zo súťaže Najkrajšia kniha. Za ilustrácie ku knihe M. Ďuríčkovej Zlatá brána získal roku 1977 Európsku cenu (Univerzita v Padove), Zlatú medailu BIB, bronzovú medailu IBA v Lipsku. Za Ilustrácie ku knižkám tejto autorky Biela kňažná a Dunajská kráľovná získal Plakety BIB '73 a BIB '77. Zlatou medailou na IBA Lipsko v roku 1982 bola ocenená kniha M. Válka, Veľká cestovná horúčka. Od roku 1979 je autor nositeľom ceny Ľudovíta Fullu. V roku 2001 sa stal nositeľom Radu Ľudovíta Štúra I. triedy.

Zuzana Sýkorová