POZVÁNKA Marek Ormandik MALOVACKA

Srdečne Vás pozývame vo štvrtok 24. novembra 2022 do našej galérie, kde môžete zažiť výnimočné  maľovanie na živo. Marek Ormandík vytvorí nové dielo s hudobným sprievodom Oskara Rózsu a Oskara Töröka a vy môžete byť pri tom. Aktuálna výstava autora je v našej galérii do 4. decembra 2022. Vstupenky môžete zakúpiť v Kysuckej galérii v Oščadnici tel. č. 041/4332166, v pokladni domu kultúry v Čadci a v informačnom centre mesta Čadca.

Idea založiť na Slovensku bienále tohto typu vzišla v roku 2005. Pri zrode myšlienky i realizácie stáli prof. Jozef Jankovič, akad. soch., historička umenia Ľuba Belohradská a Viera Moravčíková, koordinátorka projektu. Keďže bienále sa od vzniku cielene viazalo k mestu Pezinok, pôvodný názov znel Bienále plastiky malého formátu Pezinok. V začiatkoch sa podujatie odvolávalo na Mednarodni bienale male plastike Murska Sobota (Slovinsko). Pointou bolo, že aj v menších regionálnych mestách malých krajín môže vzniknúť významné podujatie s medzinárodným dosahom.

Úvodný ročník bienále (pod vedením Ľuby Belohradskej) sa konal v roku 2007. Mal retrospektívny charakter a bol prehliadkou výstupov absolventov VŠVU v SR a ČR  z rokov od 1990. Organickou súčasťou projektu boli podujatia ako medzinárodné kolokvium, program DETI NA VÝSTAVE i koncerty pre verejnosť.

Od roku 2011 dostáva podujatie víziu, ktorá má vzostupný charakter, od roku 2013 je medzinárodné a výstavy sú prezentované širokému publiku vo viacerých slovenských galériách vrátane Bratislavy.

Obidve autorky - Blanka Cepková a Beáta Gerbócová pracujú s médiom textilu veľmi slobodne a zároveň inovatívne. Ich sloboda vyrastá zo  zvládnutia tradičných i súčasných technologických postupov a techník. Dalo by sa povedať, že „osobnou až prisvojenou“ technikou, ktorá ich v poslednej dekáde charakterizuje,  sa  stala technika digitálneho žakárového tkania. Táto technika prameniaca v histórii, spája v sebe sofistikovanosť súčasnej technológie, ktorá prevláda najmä v prípravnej fáze vzniku diela s archaickým remeselným postupom ručného tkania. Vyžaduje ako väčšina textilných techník sústredenie, trpezlivosť a čas.

Výstava inštalovaná v podkroví kaštieľa prezentuje výber z knižných ilustrácií a logotypov najrôznejších inštitúcií zo zbierok Kysuckej galérie. Pôvodne bola koncipovaná ako samostatný celok a zároveň súčasť výstavy Malej retrospektívy.

V  tvorbe Miroslava Cipára sa prelínali voľná maľba, kresba, kaligrafia, grafika, ale i sochárstvo a medailérstvo. Jeho aktivity siahali aj do oblasti reklamnej a plagátovej tvorby, animovaného filmu a scénografie.

Kysucká galéria po krátkej časovej odmlke nadväzuje na koncept prezentácie tvorby študentov a študentiek jednotlivých Ateliérov VŠVU v Bratislave a AU v Banskej Bystrici. Jej zámerom je prinášať pohľad na nové aktuálne trendy, ktoré ohlasuje  mladá  generácia výtvarníkov.