Autorská výstava Marcely Václavíkovej LOVME predstavuje výber z aktuálnej maliarskej tvorby posledných siedmich rokov, je jej prvou samostatnou prezentáciou na Slovensku. Vystavených je približne 30 diel komorných aj monumentálnejších formátov, prevažne akrylov na plátne a na papieri.

Kysucká galéria v Oščadnici pomerne pravidelne, i keď vo vzdialenejších časových odstupoch verejnosti sprístupňuje diela, ktoré postupne nadobúda do svojho zbierkového fondu. Výročie kultúrnej inštitúcie galerijného typu je príležitosťou na isté bilancovanie, sumarizáciu doterajšej činnosti, ale aj moment, kedy sa stanovujú nové vízie jej smerovania. Výstava 35“ Výber prezentuje časť akvizičnej činnosti galérie uplynulých desiatich rokov (od roku 2006). Ako z názvu vyplýva, vystavené diela z oblasti maľby, sochy a kresby predstavujú časť diel, ktoré sa v uvedenom období podarilo galérii získať. Akvizície dopĺňajú gvaše Vincenta Hložníka, ktoré zásahom reštaurátora opäť získali svoju pôvodnú tvár. Vo Výbere sa ocitli diela, ktoré pravidelní návštevníci poznajú z autorských výstav, ale i tie, ktoré sú verejnosti vystavené vôbec po prvý - krát. Výstava limitovaná svojimi priestorovými možnosťami odzrkadľuje jednu z  línií akvizičnej politiky KG, zameranú na budovanie kolekcií autorov, ktorí majú rôznym spôsobom blízko k regiónu Kysúc.

 

sabina liptakova na sceneNázov výstavy Na scéne odkazuje na dôležitú, spočiatku primárnu autonómnu oblasť autorkinej tvorby a zároveň upozorňuje na situáciu jej prvej samostatnej prezentácie na našej výtvarnej scéne. Vystavené diela vznikali v rokoch 2009 až 2016, celá výstava je koncipovaná ako prierez výtvarných činností, ktorým sa Sabína Liptáková venuje.

Vianočný pozdrav nadväzuje na výstavu Vianočný dar z roku 2001. Iniciátor vzniku Kysuckej galérie a jej dlhoročný priateľ a podporovateľ JUDr. Anton Blaha spolu s manželkou Doc. RNDr. Máriou Blahovou nadviazali na svoj veľkorysý dar z roku 2001 a po druhý krát venujú kolekciu cca štyridsiatich umeleckých diel zo svojej súkromnej zbierky k 35. výročiu založenia KG. Výnimočne kvalitnú kolekciu tvoria maľby a kresby zakladateľov galérie ako aj mladších autorov z jej okruhu (Miroslav Cipár, Peter Galvánek, Jaroslav Gaňa, Milan Mravec, Ondrej Zimka, Jana Bialová Chromiaková...). V roku 2016 pribudnú aj diela autorov, ktorí doteraz neboli v zbierkach KG zastúpení (Marek Ormandík, Miroslav Hnat, Ivan Kolenič...)