sabina liptakova na sceneNázov výstavy Na scéne odkazuje na dôležitú, spočiatku primárnu autonómnu oblasť autorkinej tvorby a zároveň upozorňuje na situáciu jej prvej samostatnej prezentácie na našej výtvarnej scéne. Vystavené diela vznikali v rokoch 2009 až 2016, celá výstava je koncipovaná ako prierez výtvarných činností, ktorým sa Sabína Liptáková venuje.

Vianočný pozdrav nadväzuje na výstavu Vianočný dar z roku 2001. Iniciátor vzniku Kysuckej galérie a jej dlhoročný priateľ a podporovateľ JUDr. Anton Blaha spolu s manželkou Doc. RNDr. Máriou Blahovou nadviazali na svoj veľkorysý dar z roku 2001 a po druhý krát venujú kolekciu cca štyridsiatich umeleckých diel zo svojej súkromnej zbierky k 35. výročiu založenia KG. Výnimočne kvalitnú kolekciu tvoria maľby a kresby zakladateľov galérie ako aj mladších autorov z jej okruhu (Miroslav Cipár, Peter Galvánek, Jaroslav Gaňa, Milan Mravec, Ondrej Zimka, Jana Bialová Chromiaková...). V roku 2016 pribudnú aj diela autorov, ktorí doteraz neboli v zbierkach KG zastúpení (Marek Ormandík, Miroslav Hnat, Ivan Kolenič...)

Autorská výstava poprednej osobnosti slovenského výtvarného umenia Miroslav Cipár z Kysuckej galérie pomyselne uzatvára cyklus výstav, ktoré prebiehali v roku 2015 na viacerých miestach Slovenska pri príležitosti autorovho životného jubilea. Až na výnimky, všetky prezentovali najmä jeho maliarsku, prevažne súčasnú tvorbu.

Iný prístup ponúka výstava v KG, ktorá poskytuje komplexnejší a najmä spätný náhľad na Cipárove rozsiahle, rôznorodé, neustále sa rozrastajúce dielo. Zároveň je v takomto rozsahu ojedinelou prezentáciou pomerne systematickej zbierkotvornej činnosti KG, ktorej je autor spoluzakladateľom. Na výstave je prezentovaná len časť autorových malieb, kresieb, grafík a knižných ilustrácií z galerijnej zbierky.