janik000Sample ImagePeter Janík – Šperk***** , 2. 2. – 31. 3. 06
Výstavná sieň: Čadca
Kurátor: Zuzana Sýkorová

Výstava je výberom štrnástich veľkoformátových fotografií šperkov, ktoré sú v autorovej doterajšej tvorbe prevratné z konštrukčného a estetického hľadiska, či ako objekty zaujímavé svojim duchovným posolstvom.
Samotné šperky sa autor rozhodol vystaviť len počas trvania vernisáže. „Viac ako iba šperk" je tvorivé krédo Petra Janíka, ktoré úspešne napĺňa už viac ako pätnásť rkov. Svojim prístupom podporuje vnímanie šperku ako predmetu jedinečného, výsostne individuálneho s originálnym výtvarným riešením, šperku ako vyjadrenia osobného a životného postoja, niekedy ako nositeľa hlbšieho duchovného posolstva.

Prirodzenou súčasťou výtvarného riešenia a zároveň charakteristickým znakom Janíkových šperkov je ich variabilita, inovatívne technické riešenie a uplatňovanie bionického princípu. Hľadá nové možnosti spojov, konštrukcií, systémov. Šperky svojou variabilitou umožnenou stavebnicovým systémom ponúkajú nositeľovi viacero výsledných možností. Farebné i tvarové obmeny dovoľujú vytvoriť kreáciu zodpovedajúcu momentálnej nálade majiteľa (prsteň„Go create", prsteň„Quadraspace – Japonsko 21.st.", ktorý sa dá rozložiť na spôsob produktov IKEA a poslať v obálke).

Inšpiráciu pri tvorbe šperkov Peter Janík nachádza v pravekej keramike, kresťanskej, židovskej i arabskej kultúre, v modernej, predovšetkým organickej architektúre. Oslovujú ho hlavné princípy škandinávskeho a japonského designu - jednoduchosť a funkčnosť, maximálna životnosť, využitie pokiaľ možno prírodných materiálov. Dôležitým pilierom inšpiračných zdrojov zostáva príroda - v súlade s bionickým princípom kladie dôraz na ergonomické tvarovanie šperkov, jednoduchosť a funkčnosť. Nezanedbateľný je aj autorov postoj k ekológii, ktorý jednoznačne dokumentuje svojim tvorivým prístupom - demonštrujúc filozofiu antikonzumného designu – vytvára nadčasové šperky na celý život.

Mgr. Zuzana Sýkorová