Výstava prezentuje výber z tvorby siedmich autorov mladšej a strednej generácie, tvoriacich v rôznych médiách (maľba, grafika, textilná, keramická a digitálna tvorba), ktorí dlhodobo žijú mimo územia Slovenska. Každý autor je zastúpený tromi až štyrmi dielami, spoločným menovateľom všetkých je dlhodobé pôsobenie mimo územia Slovenska (Česko, Poľsko, USA, striedavo rôzne krajiny Európy).

Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia Vás srdečne pozývame na virtuálnu prehliadku výstavy

https://tourmkr.com/F1yllGI3x6/35875108p&344.87h&90t

Výber autorov bol orientovaný na rôznosť krajín ich pôsobenia, v niektorých prípadoch svoju úlohu zohrala aj určitá spojitosť s prostredím galérie. Weronika Surma a Pavol Stručka  majú za sebou samostatné výstavy v KG, Paulína Rypáková je jedinou autorkou pochádzajúcou z prostredia Kysúc. Dôležitou témou výstavného projektuje je hľadanie odpovedí na okruh otázok, zameraných primárne na situáciu v oblasti výtvarného umenia v krajine pôsobenia v porovnaní so situáciou na Slovensku, či vplyvu prostredia na samotnú tvorbu. V pripravovanej sprievodnej publikácii autori hľadajú odpovede na viaceré otázky, ktoré prinesú porovnania podmienok podpory tvorby zo strany štátu v iných krajinách, zamyslia sa nad univerzálnosťou, či naopak jedinečnosťou inšpiračných zdrojov, vplyvu prostredia na svoju tvorbu.Súčasťou publikácie bude okrem dokumentácie výstavy, náčrt, porovnanie, prípadná reflexia situácie na slovenskej a vybraných príkladoch zahraničnej výtvarnej scény.

Luka Brase /1983/je absolventom Ateliéru voľnej tvorby Doc. Igora Bencu na  AVU v Banskej Bystrici. Žije a tvorí striedavo v celej Európe, vystavuje aj v Ázii a Amerike. Venuje sa kresbe, maľbe, fotografii videu a tvorbe objektov. Jeho dominantnou témou sú zážitky a spomienky z ciest. Prežitú skúsenosť interpretuje osobitým výtvarným cítením a podáva spontánnym, temperamentným rukopisom so zmyslom pre zachytenie podstaty vizuálneho podnetu.

Ján Pečarka /1983/je absolventom Ateliéru Maľby a iných médií prof. Jána Bergera na VŠVU v Bratislave. Žije a tvorí v New Yorku, venuje sa voľnej najmä figurálnej a portrétnej maľbe, interiérovému dizajnu a v poslednom období (v čase pandémie) aj digitálnej tvorbe.

Paulína Rypáková /1984/

je absolventkou Ateliéru voľnej grafiky Doc. Vojtecha Kolenčíka na VŠVU v Bratislave. Žije a tvorí striedavo v rôznych kútoch Európy /Azory, Tenerife, Korfu, Kréta/ v súčasnosti na Cypre.Hlavnou inšpiráciou a ťažiskom jej tvorby sú botanika, objavovanie nových miest a rozličných kultúr. Venuje sa najmä voľnej grafike, zároveň aj tvorbe textilných dezénov, príležitostne navrhuje obálky kníh.

Dominika Sládková Paštéková, 1967

je absolventkou Ateliéru textilu a Ateliéru intermediálnej tvorby prof. Adély Matasovej na Vysokej umeleckopriemyselnej škole v Prahe. Žije a tvorí v Českom Krumlove, venuje sa grafike, kresbe a maľbe, textilnej tvorbe. K jej hlavným témam  patrí interpretácia textu alebo jeho priame použitie v artefaktoch. Pedagogicky pôsobí na Juhočeskej univerzite v Českých Budejoviciach.

Pavol Stručka, 1981

 je absolventom Ateliéru Maľby a iných médií prof. Jána Bergera na VŠVU v Bratislave. Žije a tvorí v Hodoníne (ČR), kde pedagogicky pôsobí na SPUŠ. Venuje sa médiu klasickej maľby, jeho doménou je rovnako figúra, portrét a krajina, ktoré ale vníma a snaží sa interpretovať napriek použitej technike starých majstrov súčasným, civilným vizuálnym jazykom.

Weronika Surma, 1987

je absolventkou Akadémie krásnych umení vo Varšave a doktorandského štúdia Oddelenia keramiky a skla na Akadémii výtvarných umení Eugeniusza Gepperta vo Vroclavi, kde v súčasnosti pedagogicky pôsobí. Venuje sa najmä voľnej keramickej tvorbe, v ktorej uplatňuje koncept keramického obrazu v širokom ponímaní, v rovine kombinácií kresby, sochy, grafiky a maľby. 

Miroslav Žáčok,1976

 je absolventom Ateliéru figurálneho sochárstva a medaile prof. Jana Hendrycha. Žije a pôsobí v Českých Budějoviciach, vo svojej tvorbe uprednostňuje tradičné sochárske materiály, venuje sa voľnej soche plastike, kresbe a maľbe, v posledných rokoch sa programovo venuje figurálnej tvorbe.

Zuzana Sýkorová

Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia Vás srdečne pozývame na virtuálnu prehliadku výstavy

https://tourmkr.com/F1yllGI3x6/35875108p&344.87h&90t