Autorská výstava ponúka výber z kľúčových období tvorby Milana Paštéku. Vystavené diela z oblasti maľby a kresby pochádzajú zo zbierok KG, výstava vznikla pri príležitosti autorových nedožitých deväťdesiatych narodenín.