o433aMestský dom Čadca
od 21. 5. do 15. 7. 2010
kurátor: Zuzana Sýkorová a autor

Odvrátená tvár Zeme ponúka prierez autorovou sochárskou tvorbou obdobia uplynulého desaťročia a zároveň zachytáva pre mnohých prekvapujúce autorove maliarske začiatky datované rokom 2009.


o411aVýber z cyklov Nebeské (po)tvory, Nevinný vínny sen, Venuše atómového veku, Podvodný svet, Odvrátená tvár Zeme umožňuje sledovať autorovu doterajšiu cestu premysleným výtvarným programom.

Na prvý pohľad charakteristický - asociatívny, ironicko-provokačný jazyk svojich sôch, Ondrej 4. postupne zveľaďuje a rozvíja od polovice 90. rokov minulého storočia, od nástupu na našu výtvarnú scénu. Vizuálne príťažlivé niekedy zdanlivo dekoratívne vyznenie sôch, vyvoláva znepokojujúci druh napätia medzi formou a vážnosťou ich posolstva. Autor s nadhľadom a humorom reaguje na smutnú realitu doby konzumu, či dlhodobo rozvíja tému mieru, nerozlučne spätého so svetom zbrojárskeho priemyslu. S prirodzenou eleganciou spája funkčné tvary zbraní, fragmenty strojov i ladné krivky ženských tiel, do prekvapujúco prirodzených kompaktných objemov – vyzývajúcich k haptickému vnímaniu sveta...

o444aPopri oficiálnom štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení , v sochárskom ateliéri Prof. Jozefa Jankoviča, ktoré úspešne ukončil v roku 1999 - súkromne navštevoval ateliér Andreja Rudavského. Počas vysokoškolského štúdia sa stal členom Spolku výtvarníkov Slovenska, odvtedy pravidelne prezentuje svoju tvorbu na skupinových a následne i samostatných výstavách. V roku 2005 získal Cenu Gerarda H. Meulensteena pre mladého výtvarníka. Venuje sa voľnej komornej a monumentálnej plastike, preferuje tradičné sochárske materiály z ktorých dlhodobo uprednostňuje predovšetkým bronz. Jeho diela sa nachádzajú vo viacerých súkromných a galerijných zbierkach doma i v zahraničí. Žije striedavo v Bratislave a na Kysuciach, tvorí v Stupave v sochárskom ateliéri Tri kamene (spolu s M. Palom a S. Kičom).