1haloMestský dom
od 22. 3. do 13. 5. 2010
Kurátor výstavy: Zuzana Sýkorová a autor

Výstava sústreďuje výber 90 originálov kresieb, grafík a koláží - ilustrácií kníh pre deti i dospelých Ľuboslava Paľa (1968), predstaviteľa strednej generácii slovenských ilustrátorov. Po ukončení štúdia výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (1992) pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Oddelení grafiky a knižnej ilustrácie prof. Dušana Kállaya, kde od roku 2003 pôsobí ako asistent.

palo1
Tvorba Ľuboslava Paľa oslovuje malých aj veľkých svojim zrozumiteľným bohatým, jazykom, ktorý autor neustále kultivuje a prispôsobuje aktuálnym výzvam. Citlivá tvarová štylizácia, pestrá, napriek tomu vždy kultivovaná farebnosť, nápadité, často akčne pôsobiace kompozície v spojení s inšpiráciou detskou kresbou charakterizujú nezameniteľný, expresívny no láskavý výtvarný prejav autora.

palo2Doteraz ilustroval dvadsaťsedem knižných titulov pre deti, mládež i dospelých, z ktorých viaceré sú preložené do niekoľkých svetových jazykov. Získal viaceré významné domáce i zahraničné ocenenia (Zlaté jablko Bienále ilustrácii Bratislava 2005, Cena Ľudovíta Fullu 2008, Cenu MKSR za najlepšie ilustrácie 2005, cena Bienále ilustrácii v Japonsku 2004...)