Obidve autorky - Blanka Cepková a Beáta Gerbócová pracujú s médiom textilu veľmi slobodne a zároveň inovatívne. Ich sloboda vyrastá zo  zvládnutia tradičných i súčasných technologických postupov a techník. Dalo by sa povedať, že „osobnou až prisvojenou“ technikou, ktorá ich v poslednej dekáde charakterizuje,  sa  stala technika digitálneho žakárového tkania. Táto technika prameniaca v histórii, spája v sebe sofistikovanosť súčasnej technológie, ktorá prevláda najmä v prípravnej fáze vzniku diela s archaickým remeselným postupom ručného tkania. Vyžaduje ako väčšina textilných techník sústredenie, trpezlivosť a čas.

Výstava inštalovaná v podkroví kaštieľa prezentuje výber z knižných ilustrácií a logotypov najrôznejších inštitúcií zo zbierok Kysuckej galérie. Pôvodne bola koncipovaná ako samostatný celok a zároveň súčasť výstavy Malej retrospektívy.

V  tvorbe Miroslava Cipára sa prelínali voľná maľba, kresba, kaligrafia, grafika, ale i sochárstvo a medailérstvo. Jeho aktivity siahali aj do oblasti reklamnej a plagátovej tvorby, animovaného filmu a scénografie.

Kysucká galéria po krátkej časovej odmlke nadväzuje na koncept prezentácie tvorby študentov a študentiek jednotlivých Ateliérov VŠVU v Bratislave a AU v Banskej Bystrici. Jej zámerom je prinášať pohľad na nové aktuálne trendy, ktoré ohlasuje  mladá  generácia výtvarníkov.