Výstava inštalovaná v podkroví kaštieľa prezentuje výber z knižných ilustrácií a logotypov najrôznejších inštitúcií zo zbierok Kysuckej galérie. Pôvodne bola koncipovaná ako samostatný celok a zároveň súčasť výstavy Malej retrospektívy.

V  tvorbe Miroslava Cipára sa prelínali voľná maľba, kresba, kaligrafia, grafika, ale i sochárstvo a medailérstvo. Jeho aktivity siahali aj do oblasti reklamnej a plagátovej tvorby, animovaného filmu a scénografie.

Do povedomia širokej verejnosti je navždy zapísaný najmä ako vynikajúci ilustrátor, ocenený mnohými významnými oceneniami a tvorca značiek a logotypov. Niektoré zo značiek  sú postavené na základoch typografie,  iné  vychádzajú z kaligrafie. Obe polohy tejto špecifickej tvorby sú Cipárovi rovnako blízke - istá strohosť, aj dekoratívna hravosť a najmä voľný priestor medzi nimi, umožňujúci slobodne narábať s obidvoma princípmi. Pre najrôznejšie inštitúcie podľa autorových slov vytvoril viac ako 300 značiek medzi inými aj logo Kysuckej galérie.

Po prvý krát sú verejnosti prezentované osobité, s dobou korešpondujúce, výtvarne rozmarné ilustrácie ku knihe J. Navrátila Kamzík a bambus z roku 1968. Autorovou obľúbenou, hýrivou, v jeho podaní až hedonistickou technikou akvarelu sú ilustrované aj ďalšie knihy, Vrabec v klobúku Dragana Lukiča z roku 1973 a  viacerými cenami ovenčená Zlatá brána Márie Ďuríčkovej z roku 1975 (roku 1977 získala Európsku cenu Univerzity v Padove, Zlatú medailu BIB, bronzovú medailu IBA v Lipsku). Kombinovanou technikou akvarelu a kresby tušom, tento krát v súlade s textom v striedmej, stíšenej farebnosti, sú ilustrované básnické zbierky Vojtecha Mihálika Tŕpky a Appassionata, vydané v roku 1976. Výber uzatvárajú ilustrácie knihy Dievčatko v mušli Eleny Chmelovej z roku 1983, v ktorých už výraznejšie dominuje Cipárova charakteristická kresba, evokujúca drotárske remeslo, typické pre niektoré oblasti Kysúc. Nielen najmenších poteší animovaná rozprávka Kúzelník a kvetinárka, ktorá je výsledkom spolupráce Miroslava Cipára s Ľubomírom Feldekom.

Zuzana Sýkorová