komacek3mKaštieľ Oščadnica

Grafik, maliar a ilustrátor Marián Komáček (1959), žiak prof. A. Brunovského, od roku 1994 predseda Spolku grafikov Slovenska v Bratislave, spoluzakladateľ a podpredseda grafického združenia G –bod, obohacuje názorovo i vizuálne bohatý svet slovenského výtvarného umenia už tretie desaťročie.


Výstava nazvaná jednoducho Maľba, grafika predstavuje výber približne 50-tich diel z tvorby posledného desaťročia, v ktorej obe disciplíny jeho výtvarného prejavu zohrávajú rovnocennú úlohu, predstavujú dva póly, ktoré sa ocitli v rovnováhe.

Prostredníctvom veľkoformátových akrylových malieb sa autor delí o svoju vášeň k autám - veteránom, i súčasným modelom prestížnych automobilových značiek. „Ikony industriálneho veku" individualizuje pomocou farby, bohatých štruktúr a uvoľneného dynamického rukopisu.

V ďalšej polohe svojho maliarskeho prejavu dlhodobo zobrazuje a reflektuje civilný, každodenný svet, vzájomné vzťahy ľudí v celej ich komplikovanosti, obyčajné situácie, náhodné podnety, stretnutia. Obsah a téma neprestávajú byť dôležité, napriek tomu, že ich čitateľnosť ustupuje expresívnejšej abstrakcii a redukcii tvarov. Obrazová plocha sa stáva v prvom rade dejiskom exhibície farby, ktorá v autorovom výtvarnom jazyku zaujala dominantné miesto, stala sa nositeľkou výrazu i atmosféry. Žiarivá farebnosť exploduje v bohatstve tvarov, vrstiev a štruktúr v organickom spojení s expresívnym rukopisom vyžaduje celú našu pozornosť.

Protipól extrovertnej maľby tvorí komorne, skôr meditatívne orientovaná grafická tvorba. Marián Komáček dlhodobo preferuje a technicky zdokonaľuje klasické techniky viacfarebného leptu, kombinované s mezzotintou a akvatintou a techniku farebnej litografie. Mimovoľne, prirodzene s nadhľadom prechádza z meditatívne ladených, farebne sa prelínajúcich kompozícií abstraktných tvarov dominujúcim voľným grafickým listom, k drobnokresbe, popisným detailom, figurálnym kompozíciam menších formátov a ex-librisom - ukrývajúcim viaceré deje a nenásilné odkazy charakterizujúce ich majiteľa.