Mlich2Mestský dom Čadca
Kurátor: Monika Škvarnová

Výtvarník Štefan Mlich sa narodil v roku 1936 v Nesluši, od roku 1948 žije v Žiline. Drotárska tradícia jeho rodiska - Kysúc i technické vzdelanie so zameraním na prácu s kovom poznamenali autorove výtvarné smerovanie, ktoré sa v 60. rokoch 20. storočia rozhodol spojiť s drôtom. V tom čase patril k neveľkej skupine umelcov, ktorých oslovil spomínaný materiál.


V obrazoch a plastikách zväčša komornejších rozmerov drotársku tradíciu skĺbil s vlastným veľmi osobitým zmyslom pre vnímanie plochy, tvaru, priestoru. Umeleckému spracovaniu drôtu dal originálny výtvarný prejav založený na výraznej štylizácii motívu, ktorý spojil s vypovedaním myšlenky. Tieto princípy sú v rôznych podobách obsiahnuté v takmer všetkých umelcových dielach a tvorivých etapách.
Mgr. Monika Škvarnová