POZVANKA na HOPSULÍNE

Výstava výraznej osobnosti strednej generácie slovenských knižných ilustrátorov - Martiny Matlovičovej je v Kysuckej galérii autorkinou prvou samostatnou a zároveň prvou prierezovou, mapujúcou jej doterajšiu bohatú tvorbu. Na prízemí a v podkroví galérie predstavuje výber ilustrácií z 23 doteraz vydaných knižných publikácií. Názov výstavy Na hopsulíne je vypožičaný z knižky Alexandry Salmely Fantazmagorický kamarát, v ktorej je hopsulíne (istým spôsobom trampolíne) venovaná veľká dvojstranová ilustrácia. Vyžaruje z nej energia, hravosť, nadšenie a humor, ktoré v mnohých variáciách, otvorene i skryto nachádzame v celej autorkinej tvorbe. Aj vďaka ich prítomnosti je tvorba Martiny Matlovičovej na prvý pohľad ľahko identifikovateľná a trvalo zapamätateľná.
Martina Matlovičová patrí k ilustrátorom, ktorí nie sú "otrokmi" príbehu, doslovne sa ho nedrží, naopak, k tvorbe pristupuje ako rovnocenný partner autora/ky textu. Zviditeľňuje atmosféru, dej výtvarne ďalej posúva, rozvíja, či "dorozpráva". Nemalou mierou spoluvytvára prostredie, rovnako ako aj sympatické, alebo naopak menej sympatické osobnosti hrdinov, ktoré čitateľ so zaujatím vníma ako autentické. Aj "obyčajné" rozprávania sa vďaka jej ilustráciám stávajú nezabudnuteľným čítaním.
Súčasťou autorkinho talentu je aj schopnosť naladiť sa na detské vnímanie a uchopenie sveta. Napriek širokému rozpätiu jej výtvarného vyjadrenia, miery štylizácie - od jednoduchých postavičiek, tvorov a predmetov odpozorovaných z detských kresieb, alebo skôr prežívajúcich v autorkinej pamäti aj v dospelosti, (ako napríklad v prípade ilustrácií Mačky idú do Kanady, Leonard kocúr z ulice...) až po výtvarne náročne, veľmi sofistikovane poňatých hrdinov a ich prostredí (Fantazmagorický kamarát, Strom), zostáva rukopis Martiny Matlovičovej v každej jej polohe rozpoznateľný, no vďaka svojej rozmanitosti slovom ťažko uchopiteľný. Okrem humoru, irónie, nadsázky a veľkej miery spontánnosti, ho charakterizuje práca s bohatými farebnými plochami, jasnými líniami, kolážovitý proces tvorby, úsmevné detaily, ktoré bližšie dokresľujú prostredie, hrdinov i samotný dej. Nenápadnou, no dôležitou súčasťou jej kresieb i malieb je písmo, použité v písanej i tlačenej forme, prítomné v podobe citosloviec, názvov, označení, krátkych zvolaní, či rozhovorov prebiehajúcich v komiksových bublinách diskutujúcich účastníkov diania. Podľa potreby používa bežne dostupné a medzi deťmi obľúbené farebné prepisky, fixy širokej škály farieb, zvýrazňovače, útržky fólií, farebných papierov, ale aj tuš a obyčajné ceruzky. Ako inak - na druhej strane v jej tvorbe nachádzame aj rafinované farebné vrstvy, ktoré sa menia na bohaté, niekedy tajuplne žiariace plochy. Pri pozornom čítaní Matlovičovej ilustrácií, objavujeme nečakané detaily, odkazy, malé drobnosti, pôsobiace najmä na dospelých známym dojmom, ktoré výrazne prispievajú k atmosfére príbehu a k jeho uveriteľnosti.
Knižky, ktoré Martina Matlovičová výtvarne spoluvytvára, rovnako radi čítajú deti i dospelí. Každá z radu jej ilustrovaných kníh je iná, pomerne výrazne odlišná od predchádzajúcich, no vďaka vyššie spomenutým kvalitám nezameniteľná a ľahko identifikovateľná.
Martina Matlovičová sa narodila v roku 1975 v Bratislave. V roku 1994 absolvovala odbor výstavníctvo a propagačná grafika na Strednej umelecko- priemyselnej škole v Bratislave. V rokoch 1994 – 1999 ďalej pokračovala v štúdiu na Katedre animovanej tvorby Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Od ukončenia vysokej školy v roku 1999, s malými prestávkami, tvorí v slobodnom povolaní. Venuje sa knižnej ilustrácii, voľnej tvorbe, grafickému dizajnu a scénografii. Za knižnú tvorbu získala niekoľko ocenení v súťaži o Najkrajšie knihy Slovenska, cenu Ministerstva kultúry SR za vynikajúce ilustrácie, Zlaté Jablko na Bienále ilustrácií Bratislava 2009 za knihy Tracyho tiger a v roku 2007 za knihu Drevený tato. V Českej republike získala ocenenie Zlatá stuha a výročnú cenu vydavateľstva Albatros, v dvoch kategóriách, za knihu A pak se to stalo. Zlatú stuhu jej vyniesla aj ďalšia spolupráca s českou autorkou Ester Starou – kniha Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem. Svoje Ilustrácie vystavovala na kolektívnych výstavách na Slovensku, v Českej republike, Slovinsku, Poľsku, Taliansku a Japonsku. Žije a tvorí v Doľanoch pri Modre.

Výstavu sme realizovali v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany. 

Zuzana Sýkorová