V ZRKADLE plagát page 0001

Kysucká galéria na prelome rokov realizuje výstavný projekt, ktorého cieľom je priblížiť zbierkový fond galérie, pripomenúť tvorbu vybraných autorov, ktorých výročia narodenia si v rokoch 2022 a 2023 pripomíname. Zámerom výstavy je nielen generačná, ale najmä výtvarná rôznorodosť autorov, z ktorých viacerí neboli v uplynulých rokoch prezentovaní. Jadro kolekcie tvoria autori, blízki okruhu Kysuckej galérie, ktorí majú v zbierkach početné zastúpenie. Výber diel sa snaží reprezentovať charakter tvorby jednotlivých umelcov, jedno dielo je verejnosti prezentované po prvý krát. Vo výbere sú sústredené diela z oblasti maľby, kresby, grafiky, fotografie a plastiky.
K najstarším vystavujúcim autorom patrí trojica rovesníkov, zakladateľov Skupiny Mikuláša Galandu - Andrej Barčík, Anton Čutek, Vladimír Kompánek , ktorí by v roku 2023 oslávili 95. výročie narodenia. Najmladším vystavujúcim je Peter Daniš, maliar, ktorý sa programovo venuje krajinomaľbe, skúmaniu a posúvaniu hraníc „viditeľnosti“ námetu. Krajinu ako prelínanie vrstiev a štruktúr vo svojej tvorbe v rôznych médiách zobrazujú Peter Breier, Peter Galvánek, Gustáv Švábik a František Veselý. Abstrakcia a monumentalizácia prírodných tvarov je charakteristická pre plastiky Jozefa Sušienku, prírodné motívy naopak takmer veristicky zobrazuje František Hrtús. Fascinujúce príbehy (nielen z detstva) charakteristickým, ľahko identifikovateľným maliarskym jazykom rozprávajú Ondrej Zimka a Milan Mravec. Podobne naratívne bohaté sú detailne prepracované grafiky Dušana Kállaya. Jozef Jankovič naopak vo svojich serigrafiách pracuje výhradne s čistou líniou a farbou. Rukopis Juraja Čuteka je rozpoznateľný aj vďaka monumentálnemu, uzavretému objemu a jemnej irónii. Sochár Jaroslav Gaňa je zastúpený nízkym reliéfom, tvoreným autorskou technikou vychádzajúcich z estetiky mimoeurópskych pravekých kultúr.
V 2022 a 2023 si pripomíname výročia narodenia 26 autorov zastúpených v zbierkach galérie, z ktorých výstava predstavuje šestnásť: Andrej Barčík (*1928 - †2004 ) – 95. výročie, Pavol Breier (*1921 - †2014 ) – 70. výročie, Anton Čutek (*1937 - †1997) – 95. výročie, Juraj Čutek (*1957) – 65. výročie, Peter Daniš (*1983) – 40. výročie, Jaroslav Gaňa (*1957) – 65. výročie, Peter Galvánek (*1953) – 70. výročie, František Hrtús (*1937 - †1997 ) – 85. výročie, Jozef Jankovič (*1937 - †2017) – 85. výročie, Dušan Kállay (*1948) – 75. výročie, Vladimír Kompánek (*1927 - †2011) – 95. výročie, Milan Mravec (*1938 - †2004) – 85. výročie, Jozef Sušienka (*1937) – 85. výročie, Gustáv Švábik (*1943) – 80. výročie, František Veselý (*1938 - †2001) – 85. výročie, Ondrej Zimka (*1937) – 85. výročie

Zuzana Sýkorová

Zrkadlo 01

zrkadlo 02

zrkadlo 03