Výstava V novom svetle pripomína sté výročie narodenia popredného slovenského maliara, grafika, kresliara, ilustrátora a pedagóga Vincenta Hložníka, ktorý má v zbierkach Kysuckej galérie významné miesto. Jadro výstavy tvorí 16 zreštaurovaných diel, prevažne gvašov, ktoré v priebehu rokov 2016 - 2018 získali vďaka reštaurátorskému zásahu a novej adjustácii svoj pôvodný vzhľad. Vystavené diela prešli komplexným reštaurátorským výskumom a procesom reštaurovania Mgr. art. Štefana Kocku.

Spomínaný súbor gvašov  s tematikou pierotov, klaunov, harlekýnov, utečencov, vydedencov, popráv, pochádza z ranného obdobia tvorby, z  rokov 1941 – 1942, prekvapuje zrelosťou výtvarného prejavu. Portréty a štúdie klaunov, harlekýnov a pierotov, ľudí z prostredia cirkusu boli súčasťou prípravy Hložníkovej diplomovej práce na tému „Cirkus“, zároveň akýmsi vyjadrením umelcovej túžby po osobnej slobode človeka. Súbežne, v tom istom období vznikali gvaše, s tematikou vydedencov, vysťahovalcov, popráv, opustených ako nevyhnutná reakcia mladého človeka na dobové vojnové dianie, ktoré citlivo vnímal  a ktoré celoživotne ovplyvnilo jeho tvorbu. Súbor gvašov dopĺňajú kresby tušom, ktoré vznikli počas jedného z autorových tvorivých pobytov na Kysuciach v osemdesiatych rokoch 20 . st.

Vincent Hložník sa narodil v roku 1919 vo Svederníku pri Žiline, zomrel  v roku 1997 v Bratislave. Po ukončení štúdia na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe (1937-42) sa vrátil  do Žiliny. V rokoch 1945-49 bol členom pražského spolku Mánes. V roku 1945 sa stal zakladajúcim členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta. V rokoch 1952-72 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, od 1958 ako profesor, v období rokov 1960 - 64 ako rektor a  zároveň vedúci Oddelenia voľnej grafiky a ilustrácie. V období normalizácie, v roku 1972, bol z politických dôvodov nútený školu opustiť a začal pôsobiť ako umelec vo voľnom povolaní. Samostatne vystavoval v Bratislave, Žiline, Budapešti, Mexico City, Kyjeve, Varšave, Káhire, Západnom Berlíne, Londýne, Glasgowe, Prahe. V roku 1958 sa zúčastnil na benátskom Bienále, kde získal cenu Brightovej nadácie.