pozv fhFrantišek Hübel patrí k dvanástim spoluzakladateľom Kysuckej galérie, ktorá od svojho vzniku v roku 1981 spravuje jeho rozsiahlu výtvarnú pozostalosť - 1699 malieb, kresieb, grafík a ilustrácií vo svojom zbierkovom a 1704 diel vo svojom dokumentačnom fonde.

Stála expozícia venovaná jeho životu a dielu bola verejnosti sprístupnená 16. októbra 2014, pri príležitosti nedožitých osemdesiatich rokov autora. Nachádza sa na druhom podlaží kaštieľa Kysuckej galérie v Oščadnici. Keďže bola návštevníkom prístupná len krátko, rozhodli sme sa ju v trochu zmenenej podobe reinštalovať.
Expozícia predstavuje výber z jeho celoživotnej tvorby, počnúc rannými kresbami, vznikajúcimi v období pred a počas vysokoškolských štúdií v päťdesiatych rokov minulého storočia, končiac ilustráciami, kresbami, grafikami a maľbami, datovanými v druhej polovici 70. – tych rokov, kedy bolo autorovo dielo predčasne tragicky ukončené. Expozícia 22 kresieb, ilustácií , 21grafík a 21 obrazov je radená chronologicky, jednotlivé časové etapy sa rovnako ako aj polohy tvorby voľne prelínajú a dopĺňajú. Niektoré diela, najmä kresby a štúdie z ranného obdobia ako aj fotografie a modely realizovaných interiérov, sú galerijne prezentované po prvý krát.

František Hübel sa narodil v roku 1934 v Krásne nad Kysucou, zomrel roku 1978 v Bratislave. V rokoch 1953 – 1959 absolvoval štúdium v grafickom oddelení VŠVU v Bratislave u prof. Vincenta Hložníka. Po ukončení štúdia pracoval v období od 1962 do 1968 ako výtvarný redaktor vydavateľstva Mladé letá, neskôr pôsobil v slobodnom povolaní. Bol dlhoročným členom výtvarnej komisie vydavateľstva Slovenský spisovateľ v Bratislave. Venoval sa ilustrácii, grafike, voľnej kresbe, maľbe a monumentálnej tvorbe. Jeho bohatá, rôznorodá výtvarná činnosť prešla viacerými vývinovými etapami. Od realizmu spojeného s výrazným zmyslom pre epickosť, ktorý bol charakteristický najmä pre počiatočnú ilustrátorskú tvorbu, prešiel najmä v médiu kresby a maľby postupným zjednodušením foriem i námetov k čistej geometrickej abstrakcii s vyhranenou farebnosťou. Vystavoval s tvorivou skupinou Život, zúčastňoval sa na výstavách slovenskej ilustračnej tvorby doma i v zahraničí. Za ilustrátorskú tvorbu získal viacero ocenení (1959 Zlatá medaila za ilustráciu, Lipsko, 1966, 1968, 1971, Ceny vydavateľstva Mladé letá, Bratislava). Jeho maliarske dielo bolo pre verejnosť objavené až po jeho predčasnej smrti.

st znak s logom a podporou