Prvá autorská výstava Noémi Ráczovej (1972 Košice) v Kysuckej galérii prezentuje výber približne sedemdesiatich diel z jej ilustrátorskej i voľnej tvorby uplynulých desiatich rokov. Obe polohy sa vzájomne dopĺňajú, spoluvytvárajú jednotný komplexný obraz. Noémi Ráczová vníma knižnú ilustráciu (určenú nielen detskému divákovi) ako nerozlučnú a zároveň rovnocennú súčasť kvalitnej literatúry, ktorá dokáže posunúť hranice príbehu.

 

Voľná tvorba poskytuje autorke väčšiu mieru výtvarnej slobody, „oddych“ od literárnych príbehov, formálnych a technických limitov knižnej ilustrácie. Autorský rukopis Noémi Ráczovej je na prvý pohľad ľahko rozpoznateľný napriek rôznorodosti výtvarných techník, od tradičných až po súčasné, ktoré majstrovsky používa. Charakterizuje ho najmä uvoľnenosť prejavu, hravosť v stvárnení literárnych tém a často nekonvenčná farebnosť, blízka vnímaniu detského diváka.

Svoju tvorbu pravidelne prezentuje formou autorských a skupinových výstav na Slovensku i v zahraničí. Doteraz ilustrovala viac ako 20 kníh pre deti a mládež v rôznych slovenských vydavateľstvách, v knižnej tvorbe spolupracovala na vydaní viacerých učebníc pre Slovenské pedagogické nakladateľstvo. Jej ilustrátorská i voľná tvorba získala niekoľko ocenení, zatiaľ posledné v roku 2015. Kniha Oscara Wilda Šťastný princ, dostala vďaka jej ilustráciám titul Najkrajšia detská kniha jesene. Popri výtvarných aktivitách pedagogicky pôsobí ako Vedúca odboru Propagačnej grafiky na ŠÚV v Košiciach.