Autorská výstava Miry Kučišovej, absolventky Ateliéru mal+by Doc. Klaudie Kosziby ArtD., bratislavskej VŠVU, predstavuje výber z aktuálnej maliarskej tvorby posledných rokov od ukončenia vysokoškolského štúdia, je jej prvou samostatnou prezentáciou.

Vystavené sú komorné aj monumentálne formáty, prevažne oleje na plátne a kresby. Autorka sa po prvý krát predstavila verejnosti v priestoroch KG ešte ako študentka na spoločnej výstave 1x doma v roku 2009. Už vtedy bol zrejmý jej záujem o krajinu ako širšiu tému, ktorej sa v rôznych rovinách a polohách venuje naďalej. Vo výbere svojej doterajšej i aktuálnej tvorby predstaví okrem iného aj časť svojej diplomovej práce, súbor olejomalieb na plátne v tradičnej forme závesného obrazu nazvaný Pozoruhodný motív, v ktorom riešila nielen otázku dôležitosti maliarskeho motívu.

Mira Kučišová (1989)
Po ukončení štúdia na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici (2008) pokračovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde absolvovala Ateliér Mal+by Doc. Klaudie Kosziby (2008 – 2014). V súčasnosti žije v Prahe, venuje sa maľbe. Svoju tvorbu doteraz prezentovala na viacerých skupinových výstavách (zatiaľ naposledy v roku 2015 Novodobý romantizmus, Pálffyho palác, Výstava kvetov, Galéria Gagarinka v Bratislave).

Zuzana Sýkorová