Vianočný pozdrav nadväzuje na výstavu Vianočný dar z roku 2001. Iniciátor vzniku Kysuckej galérie a jej dlhoročný priateľ a podporovateľ JUDr. Anton Blaha spolu s manželkou Doc. RNDr. Máriou Blahovou nadviazali na svoj veľkorysý dar z roku 2001 a po druhý krát venujú kolekciu cca štyridsiatich umeleckých diel zo svojej súkromnej zbierky k 35. výročiu založenia KG. Výnimočne kvalitnú kolekciu tvoria maľby a kresby zakladateľov galérie ako aj mladších autorov z jej okruhu (Miroslav Cipár, Peter Galvánek, Jaroslav Gaňa, Milan Mravec, Ondrej Zimka, Jana Bialová Chromiaková...). V roku 2016 pribudnú aj diela autorov, ktorí doteraz neboli v zbierkach KG zastúpení (Marek Ormandík, Miroslav Hnat, Ivan Kolenič...)