Kysucká galéria v Oščadnici pomerne pravidelne, i keď vo vzdialenejších časových odstupoch verejnosti sprístupňuje diela, ktoré postupne nadobúda do svojho zbierkového fondu. Výročie kultúrnej inštitúcie galerijného typu je príležitosťou na isté bilancovanie, sumarizáciu doterajšej činnosti, ale aj moment, kedy sa stanovujú nové vízie jej smerovania. Výstava 35“ Výber prezentuje časť akvizičnej činnosti galérie uplynulých desiatich rokov (od roku 2006). Ako z názvu vyplýva, vystavené diela z oblasti maľby, sochy a kresby predstavujú časť diel, ktoré sa v uvedenom období podarilo galérii získať. Akvizície dopĺňajú gvaše Vincenta Hložníka, ktoré zásahom reštaurátora opäť získali svoju pôvodnú tvár. Vo Výbere sa ocitli diela, ktoré pravidelní návštevníci poznajú z autorských výstav, ale i tie, ktoré sú verejnosti vystavené vôbec po prvý - krát. Výstava limitovaná svojimi priestorovými možnosťami odzrkadľuje jednu z  línií akvizičnej politiky KG, zameranú na budovanie kolekcií autorov, ktorí majú rôznym spôsobom blízko k regiónu Kysúc.