Autorská výstava Marcely Václavíkovej LOVME predstavuje výber z aktuálnej maliarskej tvorby posledných siedmich rokov, je jej prvou samostatnou prezentáciou na Slovensku. Vystavených je približne 30 diel komorných aj monumentálnejších formátov, prevažne akrylov na plátne a na papieri.

Aktuálnou témou autorkinho maliarskeho záujmu posledného desaťročia sa stal „poľovnícky motív“ vnímaný v širších súvislostiach. K obľúbeným objektom jej zobrazení patria okrem klasických zvieracích motívov a trofejí, aj poľovnícke posedy, otvorená krajina, lesné zákutia - autentické prostredie a atmosféra, v ktorých sa samotný lov odohráva, prípadne môže odohrať...Tradičné témy zobrazuje súčasným, maliarsky sviežim výtvarným jazykom. Jej prvotný záujem o stvárnenie konkrétneho (reálneho) motívu smeruje k jeho voľnejšiemu, no o to autentickejšiemu zaznamenaniu, s dôrazom na zachytenie meniacej sa atmosféry, farieb a svetla. Rýchle gestické stopy štetca a odvážna farebnosť, ktorá ale nestráca kontakt s realitou, spoluvytvárajú charakteristický expresívno-poetický maliarsky rukopis Marcely Václavíkovej. V prepise atmosféry v starších dielach prechádza až k čisto abstraktnému vyjadreniu (Bez Názvu, Tatínky, Skrze... ), aby sa v súčasnej tvorbe mohla opäť prikloniť k vlastnej forme realizmu (Posedy, Vrch, Revír...).. Dlhotrvajúcim zdrojom tém a námetov Marcely Václavíkovej je oblasť Beskýd - konkrétna krajina, ktorú autorka dôverne pozná a systematicky zaznamenáva. Krajina, príroda, zvieratá sú v autorkinej tvorbe prítomné neustále. V rovine znaku, tušenej i priznanej existencie, vždy boli súčasťou, ak nie hlavnou témou všetkých jej doterajších maliarskych cyklov.

 

Marcela Václavíková sa narodila v roku 1967 v Ostrave. V rokoch 1981 - 1985 študovala grafiku na Strednej umeleckej škole v Brne, v rokoch 1987 – 1992 absolvovala štúdium maľby na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Venuje sa voľnej maľbe a ilustrácii, v súčasnosti pedagogicky pôsobí na Strednej umeleckej škole v Ostrave. Svoju tvorbu priebežne vystavuje najmä v Čechách, je zastúpená v mnohých súkromných zbierkach doma i v zahraničí a v zbierkach Národnej galérie v Prahe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Zuzana Sýkorová