Svetoznámy fotograf Karol Kállay sa narodil 26. apríla 1926 v Čadci. Pri príležitosti jeho nedožitých deväťdesiatych narodenín pripravila Kysucká galéria v Oščadnici v spolupráci s Turčianskou galériou v Martine jeho autorskú výstavu - Súvislosti. Predstavuje výber cca šesťdesiatich čiernobielych fotografií publikovaných v poslednej rovnomennej knihe autora.

Karol Kállay spoločne s kurátorom výstavy Mariánom Pauerom takmer rok vyberali dvojice fotografií na základe ich vnútornej alebo vonkajšej súvislosti, ktoré mali buď rovnaký motív, alebo vytvárali kontrapunkt, alebo boli tonálne podobné. Svojská poetika, hra s geometriou svetla a tieňa, symbolika, zachytenie situácií, ktoré zdanlivo nesúvisia... To všetko vytvára zvláštne premostenie času a priestoru. Nielen tým, čo je na fotografiách, ale najmä tým, čo skrývajú, naznačujú, a najmä tým, čo v človeku vyvolávajú. Výstižne charakterizovala tvorbu Karola Kállaya Elena Ťapajová v recenzii poslednej autorovej knihy „Kállayove fotografie sú akési fotoromány v skratke. Vyvolávajú spomienky, ale aj inšpirujú k rozprávaniu príbehov, ktoré sa možno stali, alebo mohli stať. Najmä však nútia hľadať súvislosti. A zamýšľať sa nad krajinou i ľuďmi u nás i inde, kedysi a dnes, či životom a časom vôbec, bez ohľadu na mapu a kalendár.“