sabina liptakova na sceneNázov výstavy Na scéne odkazuje na dôležitú, spočiatku primárnu autonómnu oblasť autorkinej tvorby a zároveň upozorňuje na situáciu jej prvej samostatnej prezentácie na našej výtvarnej scéne. Vystavené diela vznikali v rokoch 2009 až 2016, celá výstava je koncipovaná ako prierez výtvarných činností, ktorým sa Sabína Liptáková venuje.

 

Tvorba Sabíny Liptákovej je charakteristická dvomi rozdielnymi pólmi a jemným napätím, ktoré z tejto situácie plynie. Výstižná lineárna i farebná skratkovitosť, úsmevnosť grafík a kresieb sa stretáva s bezprostrednými, spontánne vytváranými scénickými kresbami. Vo voľnej tvorbe preferuje „malé“, navonok málo zrejmé témy a príbehy. Vizualizuje ich do podoby formátom neveľkých „ilustrácií“, v ktorých reflektuje a aj aktívne vytvára úsmevnejšiu, pozitívnu, poetickú stránku našej existencie. Zľahka pritom prekračuje hranice detského sveta – nie toho všeobecne známeho, rozprávkového, skôr sa pohybuje v rovine detských želaní a svojského, skúsenosťami nepoznačeného videnia sveta. Poznávacím znamením autorkinej tvorby môže byť napriek minime, či zdanlivej neprítomnosti deja ľahká čitateľnosť jej úsmevných malých príbehov a výstižná charakteristická tvarová skratka.

Sabína Liptáková sa narodila v roku 1985 v Čadci. V roku 2004 ukončila štúdium propagačnej grafiky na ŠÚV Scotta Viatora v Ružomberku. V priebehu  rokov 2004 až 2010 absolvovala štúdium najskôr bábkarskej, neskôr divadelnej scénografie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Venuje sa reklamnej tvorbe, grafickému dizajnu, ilustrácii, voľnej kresbe, grafike a scénografii. Od roku 2013 žije a tvorí na Kysuciach.

 

Zuzana Sýkorová