Divadlo sveta je prvou autorskou výstavnou prezentáciou výtvarníka strednej generácie, pôvodnou profesiou scénografa, ktorý sa voľnej maľbe systematicky venuje od roku 2006.

Vystavené akryly prevažne komorných formátov vznikali v rokoch 2012 až 2015. Adam Laš prostredníctvom maľby reflektuje a komentuje súčasný stav a smerovanie nášho "civilizovaného" sveta presýteného konzumom, s nejasnosťou jeho smerovania a chýbajúcou víziou. Paralelne v ňom odkrýva, alebo skôr ukrýva dôležité i obyčajné životné situácie osobnej histórie. V jeho temných, emotívne pôsobivých, prevažne mestských scenériách sa odohrávajú vnútorné drámy človeka – indivídua, ktorý vo svojej osamelosti hľadá spôsoby vyrovnávania sa s okolitým svetom. Zvolenej téme autor adekvátne prispôsobuje výtvarný jazyk, charakteristický expresívnou farebnosťou, deformáciou tvaru, dominantnou obrysovou líniou a celkovým expresívnym vyznením prejavu.

Adam (Róbert) Laš sa narodil v roku 1978 v Čadci. V rokoch 2002 - 2007 študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, Odbor scénografia u Prof. Jozefa Cillera a Doc. Milana Rašlu.

V priebehu štúdia a po jeho ukončení pôsobil ako scénograf, od roku 2006 sa venuje maľbe.

Mgr. Zuzana Sýkorová